Hrvatska ispunila samo jednu preporuku GRECO

Hrvatska ispunila samo jednu preporuku GRECO

Hrvatska je ispunila samo jednu od tri preporuke GRECO-a, antikorupcionog tela Saveta Evrope, u vezi sa parlamentarnim poslanicima, a zajedno s Mađarskom, Poljskom i Austrijom, Zagreb je jedan od predstavnika koji su malo uradili u ovoj kategoriji, piše Večernji list u četvrtak.

Od 42 države članice Saveta Evrope obuhvaćene preporukama, pomenute četiri zemlje imaju najsiromašniji rezultat u ispunjavanju preporuka datih u cilju suzbijanja korupcije među parlamentarcima, piše Večernji list u članku pod naslovom: „Hrvatska nije ispunila antikorupcijske preporuke za poslanike “.

GRECO, na čelu s hrvatskim sudijom Marinom Mrčelom, potpredsednikom Vrhovnog suda Hrvatske, preporučio je usvajanje kodeksa ponašanja za poslanike, međutim, Zagreb to još nije učinio.

Kodeks ponašanja trebao bi pružiti smernice za ponašanje poslanika tokom sastanaka s lobistima ili bilo kime koji zagovara njihove stavove. U dokumentu bi trebalo da se precizira i šta poslanici mogu da prihvate kao poklone i sline odredbe. Rok koji je Hrvatska postavila za usvajanje kodeksa istekao je krajem 2015. Rok je naveden u strategiji za borbu protiv korupcije 2015-2020.

GRECO je u međuvremenu predložio nove preporuke, uključujući usvajanje kodeksa ponašanja za najviše državne funkcionere.

GRECO je već preporučio jačanje uloge Komisije za sukob interesa.