Hrvatska: Javni dug veći 11,1% u odnosu na kraj prošle godine

Hrvatska: Javni dug veći 11,1% u odnosu na kraj prošle godine

Na kraju jula 2020. godine, javni dug Hrvatske iznosio je 325,4 milijarde kuna, što je za 11,1% više u odnosu na kraj 2019. godine, pokazuju podaci centralne banke.

Povećanje je nastalo usled odgovora na krizu izazvanu pandemijom COVID-19, koja je povećala potrebe države za finansiranjem usled snažnog pada budžetskih prihoda koji su rezultat nepovoljnih ekonomskih trendova i finansiranja mera zadržavanja posla, kažu analitičari Raiffeisenbank ( RBA) u komentaru na podatke.

Napominju da je porast javnog duga na kraju jula bio rezultat rasta obe njegove komponente. Unutrašnji dug opšte države iznosio je 219,9 milijardi kuna, što je za 11,5% više u odnosu na kraj 2019. godine, uglavnom zbog povećanja unutrašnjeg duga centralne države. Vanjska komponenta na kraju jula iznosila je 105,5 milijardi kuna, što je za 10,2% više u odnosu na kraj 2019. godine.

Većina spoljnog duga rezultat je povećanja spoljnog duga centralne vlade u dugoročnim hartijama od vrednosti i kreditima, kažu analitičari RBA.

Podsećaju da je u prvom tromesečju godine na domaćem tržištu izdato obveznica u vrednosti od 15 milijardi kuna, nakon čega je neočekivana situacija, u kombinaciji s povećanom potrebom za zaduživanjem, podrazumevala dodatne emisije.

Početkom jula država se na lokalnom tržištu kapitala zadužila za pet milijardi kuna. Uključujući ta izdanja, vlada je ove godine do danas izdala obveznice u vrednosti od 4,1 milijarde evra na lokalnom tržištu i dve milijarde evra u evro obveznicama, povećavajući stranu komponentu duga opšte države.

Treći kvartal protekao je u uobičajenom prekomponovanju državnih zapisa. Dodatnih 5,5 milijardi kuna u blagajničkim zapisima dospeva do kraja godine.

Ovogodišnja fiskalna situacija biće jako loša, kažu analitičari RRA, rastom javnog duga i povratkom u negativni fiskalni bilans. U kombinaciji sa ekonomskim padom, odnos javnog duga prema BDP-u ponovo će premašiti 85%, što je poslednji put zabeleženo 2016. godine.

Iduće godine, zahvaljujući očekivanom ekonomskom oporavku i manjim potrebama za finansiranjem, očekuju smanjenje opšteg duga u odnosu na BDP.

 

(1 € = 7,5 HRK)