Hrvatska: Kanadski Vermilion nastavlja istraživanja

Hrvatska: Kanadski Vermilion nastavlja istraživanja

Ministarstvo ekonomije i održivog razvoja Hrvatske donelo je odluku prema kojoj će kanadska kompanija Vermilion započeti istraživanje nafte i plina u opštini Petlovac u Baranji, piše Jutarnji list.

List navodi da je, u martu ove godine, Vermilion poslao zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine, koje je Ministarstvu ekonomije dodato nedavnom reformom Vlade, da sprovede postupak procene životne sredine o potrebi procene uticaja istražne bušotine Novo Nevesinje-1 na životnu sredinu u opštini Petlovac u istočnoj Hrvatskoj.

U ovoj odluci Ministarstva ekonomije i održivog razvoja stoji da Vermilion nije dužan da sprovodi postupak procene uticaja na životnu sredinu na istražnoj bušotini Novo Nevesinje-1.

„Projekat je prihvatljiv za ekološku mrežu i nije neophodno provoditi postupak procene uticaja na životnu sredinu“, navela je Uprava za zaštitu prirode nadležnog Ministarstva u vezi sa predmetnim područjem u Petlovcu.

U odluci Ministarstva stoji da je potrebu za provođenjem postupka procene utjecaja na okoliš za bušotinu Novo Nevesinje-1 izrazilo Upravno odelenje za prostorno uređenje, izgradnju i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije. S druge strane, prema istom izvoru, opština Petlovac istim povodom iznela je svoje stanovište, koja je tvrdila da se ne očekuje da projekat planiranog bunara ima značajan uticaj na životnu sredinu.

Prema podacima Jutarnjeg lista, Vermilion je u zahtevu Ministarstvu između ostalog naveo da mu je potrebno 1,2 hektara prostora za istražni bunar Novo Nevesinje-1, kao i da je planirana dubina bunara 1105 metara. Prema istom izvoru, bunar je udaljen 1,3 kilometra od najbližeg naselja.

Novo Nevesinje-1 nalazi se u istražnom polju Drava-04 za koje je Vermilion dobio dozvolu vlade još u junu 2015. godine. Istim povodom, Vlada je Vermilionu izdala dozvole za još tri istraživačka polja, Savu 8,9 i 10.

U avgustu prošle godine Vermilion je takođe dobio dozvolu za istraživanje polja Sava 7. Ukupno je kanadskoj kompaniji odobreno da istražuje dva miliona i 350 hiljada hektara u pet istražnih polja, što je čini najvećim istraživačem nafte i gasa u Hrvatskoj. Prve istražne bušotine na pomenutim poljima Vermilion je izbušio u junu prošle godine u Vukovarsko-srijemskoj županiji na lokacijama Cerić i Berak. Na bunaru Berak u opštini Tompojevci, kako se od tada saznaje od načelnika Zdravka Zvonarića, potvrđene su dovoljne količine gasa i bunar Vermilion je zatvoren do izgradnje gasovoda koji bi polje povezao s mrežom.

” Trenutno smo u procesu promene urbanističkog plana opštine kako bismo započeli izgradnju gasovoda od polja Berak do Starih Jankovaca. Pored toga, Vermilion je izrazio nameru da izgradi još jedan bunar u opštini Tompojevci, ovoj investiciji bi se već pristupilo da se nije dogodila cela ova situacija sa koronavirusom”, izjavio je gradonačelnik Tompojevca. Zvonarić je istakao da su iskustva opštinske administracije sa pomenutom kanadskom kompanijom veoma pozitivna, između ostalog, dodao je, Vermilion je uplatio donaciju za izgradnju dečijeg igrališta u opštini.

Kompanije kojima su dodeljena polja za istraživanje nafte i plina u Hrvatskoj dužni su sve svoje nalaze prijaviti Agenciju za ugljikovodike. Finansijske obaveze istraživača nafte i gasa prema državi sastoje se od takozvanih autorskih honorara ili naknada za koncesiju na polju i isporuke dela nafte i gasa dobijenih iz polja.

Pored ovde u Hrvatskoj, Vermilion je prisutan i u centralnoj Evropi, gdje radi na istraživanju nafte i gasa, kako u Mađarskoj, tako i u Slovačkoj.