Hrvatska: Kuna prema evru u oktobru depresirala za 0,3% u poređenju sa septembrom ove godine

Hrvatska: Kuna prema evru u oktobru depresirala za 0,3% u poređenju sa septembrom ove godine

Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB) ukupni depoziti hrvatskih komercijalnih banaka dostigli su 325,4 milijarde kuna na kraju oktobra 2020., povećavajući se kako na mesečnom, tako i na godišnjem nivou.

Depoziti su povećani za 2,6 milijardi ili 0,8% u odnosu na septembar 2020. i za 22,6 milijardi kuna ili 7,5% u odnosu na oktobar 2019. godine, nastavljajući pozitivan trend od kraja 2011. godine.

Ukupni depoziti sastoje se od depozita po viđenju i štednih i oročenih depozita, dok depoziti po viđenju uključuju novac na transakcijskim računima i obveze banaka koje proizlaze iz izdanih kunskih instrumenata plaćanja.

Depoziti po viđenju porasli su za 0,7% u odnosu na septembar na 120,2 milijarde kuna u oktobru, čineći 36,9% ukupnih depozita. U odnosu na oktobar 2019., depoziti po viđenju povećali su se za 17,4%, na 17,8 milijardi kuna, nastavljajući rast dvocifrenim stopama od septembra 2015. godine.

Analitičari Raiffeisen banke (RBA) rekli su da su ovi trendovi rezultat niskih kamatnih stopa na oročene depozite, što je dovelo do toga da se raspoloživi prihod preusmerava na visoko likvidne vrste depozita.

Ukupna štednja i oročeni depoziti kako u nacionalnoj tako i u stranoj valuti porasli su za 1,7 milijardi kuna ili 0,9%, nastavljajući godišnji rast tokom devet meseci zaredom za 4,8 milijardi kuna ili 2,4% da bi krajem oktobra dostigli 205,2 milijarde kuna.

Više od 85% štednje i oročenih depozita bilo je denominovano u stranoj valuti, pretežno u evrima, a uglavnom su ih generisala domaćinstva.

Ukupni devizni depoziti porasli su za 1,2 milijarde kuna ili 0,7% u odnosu na septembar 2020. godine i za 8,1 milijardu kuna ili 4,8% u odnosu na oktobar 2019. godine, nastavljajući rast od jula 2019. godine.

Kuna je prema evru depresirala za 0,3% u odnosu na septembar 2020. i za 1,7% u odnosu na kraj 2019. godine.

Analitičari RBA kažu da bi verovatno smanjenje budućih raspoloživih prihoda domaćinstava i poteškoće u realnom sektoru mogli usporiti rast ukupnih depozita kod banaka. Uprkos tome, očekuju da depoziti po viđenju i dalje najviše rastu, zbog niskih kamatnih stopa, velike sklonosti ka držanju likvidnih sredstava i nesklonosti investiranju u drugu finansijsku imovinu./ibna