Hrvatska: Milanović posetio fabriku hrane

Hrvatska: Milanović posetio fabriku hrane

Hrvatski predsednik Zoran Milanović posetio je Mesnu industriju PPK u Karlovcu kako bi video kako funkcioniše lanac snabdevanja hranom pod uticajem koronavirusne krize, a posebno sa ime se suočava Pivac grupa koja zajedno sa PPK ostvaruje promet od oko 500 miliona evra.

Milanović je rekao novinarima da se čini da se PPK odlično nosio s neočekivanim rizicima i da će, ako se slična situacija ikada dogodi, neke lekcije biti naučene.

Izvršni direktor PPK-a Igor Miljak rekao je da su predsedniku pokazali svoju svakodnevnu rutinu u svetlu koronavirusne krize, te ga obavestili o nedostatku sirovina i broju uzgajanih životinja što pokriva samo polovinu potreba PPK-a za sirovinama.

Predsedniku je rečeno da se u mesno-prerađivačkoj industriji održava visok nivo bezbednosti u pogledu virusa i bakterija i da se sve radi u skladu sa veterinarskim i javnozdravstvenim standardima.

Međutim, pojačane su provere na ulazu u fabriku gde se radnicima meri temperaatura te, ako bi bilo nekih anomalija sa radnikom ili njihovim porodicama ili prijateljima, bili bi oslobođeni rada u proizvodnji. Održava se udaljenost između radnika i uvodi se smenski rad, rekao je Miljak, ističući da do sada nije zaražen ni jedan radnik.

PPK nije zabeležio pad proizvodnje u martu i aprilu, jer su domaćinstva povećala zalihe, ili na Uskrs, kada se tradicionalno proizvodi više mesa, dodao je. Smanjenje proizvodnje se može očekivati ako turistička sezona ne uspe.

Miljak je objasnio da je, kad se pojavila kriza, bilo problema sa nabavkom sirovina, ali su isporuke održavane. Međutim, s pretnjom da će se granice zatvoriti, nedostatak dovoljne proizvodnje sirovina u Hrvatskoj je postao očigledan.

PPK ima 560 zaposlenih. Nije bilo otpuštanja niti bi toga trebalo biti u doglednoj budućnosti. Kompanija izvozi oko 10% svoje proizvodnje, rekao je Miljak.

Milanović je rekao da Hrvatska treba da počne da donosi političke odluke, a ne one zasnovane na ekspertizi. Hrvatska je u početku reagirala instinktivno na izbijanje koronavirusa, kao i većina sveta.

“Danas znamo mnogo više o bolesti nego pre dve nedelje i neke odluke treba da budu donesene na političkom nivou, a ne od strane stručnjaka”, rekao je Milanović.