Hrvatska: Ministarka turizma pozdravlja “svaki dokument koji će olakšati turistička kretanja”

Hrvatska: Ministarka turizma pozdravlja “svaki dokument koji će olakšati turistička kretanja”

Ministarka turizma i sporta Hrvatske Nikolina Brnjac rekla je da ova zemlja pozdravlja svaki dokument koji će olakšati turistička kretanja kroz jedinstvena i predvidljiva pravila.

“EK je usvojila važan predlog za zajednički okvir za priznavanje sertifikata, koji bi trebao olakšati slobodno kretanje tokom pandemije. Kao turistička zemlja, Hrvatska pozdravlja svaki dokument koji će olakšati turistička kretanja kroz jedinstvena i predvidljiva pravila. U predstojećoj raspravi u Savetu, koji se mora složiti oko konačne verzije dokumenta, zalagaćemo se da najavljena potvrda ni u kom obliku ne predstavlja ograničavajući faktor za slobodno kretanje, kao i da nije diskriminatorska. Paralelno sa pripremama za usvajanjem ovog dokumenta na nivou EU, Vlada Republike Hrvatske redovno koordiniše stavove u pogledu uslova prelaska granice, uzimajući u obzir epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, kao i na emitivnim tržištima. Olakšavanje kretanja se takođe intenzivno diskutuje sa državama članicama EU kao i sa trećim zemljama“, istakla je Brnjac.

Naglasila je da će u cilju obezbeđenja predvidljivosti za privredne subjekte u turizmu Vlada blagovremeno doneti detaljnu odluku o uslovima za ulazak turista u Republiku Hrvatsku, koja će biti na snazi najmanje do uspostavljanja zajedničkog evropskog modela.

Evropska komisija usvojila je zakonodavni predlog za uspostavljanje zajedničkog okvira za digitalne zelene sertifikate i dodatni predlog kojim se osigurava da se digitalni zeleni sertifikati izdaju državljanima trećih zemalja sa prebivalištem u državama članicama ili zemljama Šengena i posetiocima koji imaju pravo da putuju u drugu članicu Države.

Digitalni zeleni sertifikati su digitalni dokazi koji dokazuju da je putnik vakcinisan protiv COVID-19, oporavio se od njega ili ima negativan rezultat testa. Pored moguće upotrebe u zdravstvenoj zaštiti, sertifikat takođe služi za bezbedno slobodno kretanje građana jedne zemlje Evropske unije u drugoj.

Evropska komisija je najavila da će blisko sarađivati sa članicama Evropske unije kako bi što pre pronašla tehnička rešenja za upotrebu sertifikata. Autentičnost sertifikata može se bezbedno proveriti širom EU i konačno omogućiti međusobno priznavanje sertifikata ili potvrda širom Evropske unije. Države članice su i dalje odgovorne za odlučivanje koja ograničenja javnog zdravlja za putnike mogu biti ukinute i primenjivaće isto na putnike koji poseduju digitalni zeleni sertifikat.