Hrvatska: MUP demantuje optužbe za nasilje nad migrantima

Hrvatska: MUP demantuje optužbe za nasilje nad migrantima

Optužbe o ponižavanju migranata od strane hrvatske policije na verskoj osnovi “potpuno su apsurdne pa i opasne ako uzmemo u obzir da su plasirane u mesecu Ramazana”.

U saopštenju za javnost MUP podseća da je britanski portal The Guardian objavio članak, još jedan u nizu prepun činjenično neosnovanih optužbi na račun hrvatske policije u postupanju prema nezakonitim migrantima.

“Neosnovane optužbe ovaj put su otišle korak dalje te se u članku navodi da su hrvatski policijski službenici sprejom obojili glave migranata koji su pokušali nezakonito ući u Republiku Hrvatsku u nameri da ih obeleže, ponize i traumatizuju, jer su im glave obojene u obliku krsta, a migrantska populacija je većinom muslimanska.

Na tendenciozan način, neobjektivnošću i senzacionalističkim člancima hrvatski policijski službenici optuženi su za ksenofobiju, a posebno je apsurdno što se takve optužbe imputiraju policijskim službenicima države koja ima izrazito dobre i prijateljske odnose sa Islamskom zajednicom,” navodi se u saopštenju.

Posebno “zabrinjava i zaslužuje najoštriju osudu” što je ovakav članak, koji očito potiče na vjersku netrpeljivost, plasiran u javnost tokom meseca Ramazana.

Konstrukcija kako su mgranti obeleženi znakom krsta zbog njihove veroispovesti pokazuje apsolutno neznanje autora članka i unapred formiran napad na Republiku Hrvatsku bez poznavanja osnovnih činjenica. Naime, poznato je da Republika Hrvatska ima odlične odnose s muslimanskom verskom zajednicom koja je visoko cenjena u hrvatskome društvu, što se u svetskoj javnosti ističe kao primer saradnje s verskim zajednicama. “Podsetili bismo i na konferenciju “Muslimanske zajednice u Europi – prava i dužnosti”, na kojoj je istaknuto da Islamska zajednica u Hrvatskoj godinama promovira ideju koja može poslužiti kao model u rešavanju muslimanskog pitanja u Europi, ali i hrišćanskih manjina u islamskom svetu”.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova RH i ranije je dobivalo razne optužbe na račun postupaka zašite državne granice, ali u ovom slučaju smo posebno zaprepašteni do koje mere autor članka ide s konstrukcijama”.

Kao sagovornik autoru novinarskog članka, napominje MUP, spominje se izvesni aktivist udruženja No Name Kitchen i udruženja Border Violence Monitoring, dveju organizacija koje već ustaljeno, sad već godinama, prednjače u optužbama na račun hrvatske policije zbog postupanja prema nezakonitim migrantima.

“Želimo napomenuti da je udruženje No Name Kitchen prema raspoloživim saznanjima bila predvodnik pokušaja nasilnog proboja više stotina migranata u Republiku Hrvatsku preko granice sa Srbijom u decembru 2018. godine, a što je sprečeno u koordinaciji s policijom Republike Srbije. Kako se navodi u članku, No Name Kitchen svoje aktivnosti sada provodi u kampu za migrante u Velikoj Kladuši,” kaže se u saopštenju.

Organizacija Border Violence Monitoring na svom portalu, zbog postupanja prema migrantima, redovno objavljuje optužbe protiv hrvatske policije i Republike Hrvatske, ali i svih drugih država na balkanskoj migrantskoj ruti. Optužbe koje objavljuju ne sadrže skoro nikakve informacije i podatke koje je moguće istražiti, upravo kao i u članku koji je objavljen na portalu The Guardian.