Hrvatska: Neizvesni dolasci kruzera

Hrvatska: Neizvesni dolasci kruzera

Pandemija koronavirusa zaustavila je dolazak stranih kruzera na hrvatski Jadran prošle godine. U 2020. godini realizovano je ukupno 26 krstarenja stranim brodovima, što je 96,4% manje u odnosu na isti period 2019. godine.

Pandemija COVID-19 direktno je uticala na pad dolaska stranih turističkih brodova u hrvatske morske luke u februaru, martu, julu, avgustu i septembru 2020. godine i njihovo odsustvo u aprilu, maju, junu, oktobru, novembru i decembru 2020. godine.

Kako u ponedeljak pišu hrvatski mediji, ovih 26 krstarenja hrvatskim Jadranom obavilo je deset stranih kruzera, što je za 86,7% manje u odnosu na isti period 2019. godine.

Strani kruzeri boravili su na hrvatskom Jadranu 124 dana u periodu od januara do decembra 2020. godine, što je 91,5% manje nego u istom periodu 2019. Na tim stranim brodovima bilo je 4 138 putnika, što je za 99 , 6% manje nego u istom periodu 2019.

Od ukupno 26 krstarenja, 84,6% putovanja ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dok je preostalih 15,4% putovanja realizovano u Istarskoj županiji.

Kako je svima u interesu da što pre aktiviraju globalni turizam, kompanije za krstarenje, kao i aviokompanije, uvele su razne zdravstvene i bezbednosne protokole. Uvode se PCR testiranja pre ukrcavanja, kao i tokom putovanja, kako bi se osiguralo da na brodovima za krstarenje nema Covid-19 pozitivnih putnika.

Kako su kruzeri pojam za gužve i masu turista ili „plutajućih velikih odmarališta“, najveći izazov za kompanije za krstarenje sigurno će biti steći poverenje putnika za putovanja.

Grad Dubrovnik održao je onlajn sastanak sa predstavnicima CLIA (Međunarodno udruženje brodskih linija), krovne asocijacije industrije krstarenja – glavnim direktorom tržišta Evrope i Ujedinjenog Kraljevstva Ukkom Metsolom i direktoricom za Mediteran Marijom Deligianni.

Predstavnici CLIA izrazili su optimizam da će, uz kontinuiranu proizvodnju i distribuciju vakcina, i nakon uklanjanja međunarodnih ograničenja koja se primenjuju na međunarodna putovanja, tržište krstarenja u Evropi doživeti oporavak u drugom i trećem kvartalu godine.

Direktor CLIA-e za Evropu Ukko Metsola podsetio je da je tržište krstarenja u prošlosti uspešno prevazišlo teške posledice, koje su imale vrlo negativan uticaj na poslovanje, poput terorističkog napada 11. septembra ili finansijske krize 2008. godine.