Hrvatska: Nema potrebe za intervenciju Ustavnog suda

Hrvatska: Nema potrebe za intervenciju Ustavnog suda

Ustavni sud Republike Hrvatske u utorak je saopštio da pažljivo prati sve što nadležna tela preduzimaju za suzbijanje pandemije koronavirusa te da u ovom trenutku nema nikakve potrebe za postupanjem “u smislu njegovih ustavnih ovlaštenja”.

Saopštenje Ustavnog suda, koje je potpisao predsednik Miroslav Šeparović, usledilo je nakon što je na stručnom portalu iusinfo.hr sudija Ustavnog suda Andrej Abramović objavio članak “Ustavnost u vreme virusa” u kojem je, između ostalog, rekao da Nacionalni krizni štab nije imao pravo zabraniti napuštanje mesta prebivališta i stalnog boravišta.

“Radi se o privatnim stavovima sudije Abramovića na koje on ima pravo, ali iza kojih ne stoji Ustavni sud niti isti predstavljaju stavove Ustavnog suda”, navodi se u saopštenju.

Načelno, dodaje se u saopštenju, sudija Ustavnog suda može objavljivati stručne i naučne članke.

“Međutim, u konkretnom slučaju reč je o stavovima koje je sudija Abramović zastupao u internoj  raspravi između sudija Ustavnog suda o tome treba li Ustavni sud uputiti izveštaj Hrvatskom saboru o pojavama neustavnosti  i nezakonitosti prema čl. 104. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Njegove stavove nije podržala velika većina sudija Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Ustavni sud pažljivo prati sve mere i radnje koje nadležna državna tela preduzimaju za suzbijanje pandemije koronavirusa te je ocenio da u ovom trenutku nema nikakve potrebe za postupanjem Ustavnog suda u smislu njegovih ustavnih ovlaštenja”, navodi se u saopštenju.

U objavljenom članku Abramović tvrdi da Nacionalni štab za krizna stanja nije imao zakonsko pravo 23. marta doneti odluku o zabrani napuštanja mesta prebivališta i stalnog boravka.

Smatra da Zakonom o sistemu civilne zaštite, a ni njegovom dopunom koju je Sabor usvojio 18. marta takvo ovlaštenje Nacionalnom štabu nije dato. Abramović navodi i da se na Štab civilne zaštite izmenom Zakona o sistemu civilne zaštite ne mogu preneti ovlasti svih tela jer to znači suspenziju demokratije.