Hrvatska objašnjava odluku o odlagalištu radioaktivnog otpada Trgovska Gora

Hrvatska objašnjava odluku o odlagalištu radioaktivnog otpada Trgovska Gora

Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (NEK) uputio je demant na saopštenje Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH od 30. januara u kojem je navedena izjava ministra Staše Košarca u vezi sa namerom Republike Hrvatske o „izgradnji nuklearnog odlagališta na Trgovskoj gori“.

Kako pišu mediji u BiH, u tekstu članka navedeno je da Hrvatska s BiH nije obavila konsultacije prilikom usvajanja strateških dokumenata o zbrinjavanju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, što je, kako navode iz  Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, apsolutno neistinito.

“Tokom 2015. i 2016. godine provedeno je niz komunikacijskih aktivnosti s ciljem informisanja javnosti, a poseban akcenat bio je na komunikacije vezane za provedbu Strateške procene uticaja Nacionalnog programa na okolinu. Deo samog postupka provedbe Strateške procene bilo je i uključivanje učesnika u proces. Kao jedan od ključnih učesnika prepoznati su i predstavnici Novog Grada u Bosni i Hercegovini, te su s njima provedene potrebne komunikacijske aktivnosti,” navode iz Fonda u demantu na saopštenje iz kabineta ministra Košarca.

Takođe dodaju da su u okviru javnih rasprava održana  i tri javna izlaganja u Zagrebu i Dvoru na kojima su učestvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, te da je čitav proces dokumentovan i javno objavljen na internet stranicama bivšeg Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu bezbednost (danas na stranicama Ministarstva unutrašnjih poslova).

Dalje, iz Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NEK tvrde da  Republika Hrvatska ne planira graditi skladište nuklearnog, već radioaktivnog otpada.

“Nuklearni otpad, odnosno istrošeno nuklearno gorivo je visoko radioaktivni otpad, koje se skladišti i odlaže sasvim drugačijim tehnologijama, te se ne može odlagati u skladištima Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. U Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada skladištiće se nisko i srednje radioaktivni otpad,” naveli su iz Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NEK u reakciji na saopštenje sa susreta ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i glavnog direktora Glavne uprave Evropske komisije za energetiku Dittea Juula Jørgensena  u Briselu.

U tom saopštenju je navedeno da je na sastanku istaknuto da Hrvatska sa BiH nije obavila konsultacije prilikom usvajanja strateških dokumenata o zbrinjavanju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, kao i da je EU zauzela stav da Hrvatska mora da obavesti Evropsku komisiju o svojoj konačnoj odluci, te da će EU u tom kontekstu pratiti njene aktivnosti.