Hrvatska: Odluka o hrvatskim generalima nakon pregleda dokumentacije

Hrvatska: Odluka o hrvatskim generalima nakon pregleda dokumentacije

Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se danas u Banskim dvorima sa generalima, komandantima i visokim oficirima koji su učestvovali u vojno-policijskoj operaciji “Bljesak”.

Premijer je obavestio učesnike sastanka da je 6. avgusta 2021. godine Ministarstvo pravosuđa i uprave primilo diplomatski zahtev Tužilaštva BiH da preuzme krivično gonjenje zbog sumnje u kršenje međunarodnog prava u okviru vojno-policijske operacije “Bljesak”.

Naglasio je da se ne radi o optužnicama već o zahtevu za prebacivanje krivičnog gonjenja upućenom Hrvatskoj u skladu sa članom 34. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima.

Uz zahtev je stigla opsežna dokumentacija koju je potrebno analizirati kako bi se utvrdilo postoje li formalni preduslovi za preuzimanje krivičnog gonjenja, odnosno druge prepreke za postupanje po zahtevu.

Generali, komandanti i visoki oficiri vojno-policijske operacije „Bljesak“ upoznati su sa pravnim aspektima i mogućnostima vezanim za postupanje po zaprimljenom zahtevu, u okviru međunarodnog i domaćeg pravnog poretka.

“Odluka o postupanju s primljenim zamolnicama biće donesena po završetku detaljne analize dostavljenih dokumenata, koju će pripremiti Ministarstvo pravosuđa i uprave i dostaviti Vladi Republike Hrvatske. Odluka će biti zasnovan na principu zaštite nacionalnog interesa, ali i interesa lica za koja se traži krivično gonjenje. Generali, komandanti i viši oficiri koji su učestvovali u vojno-policijskoj operaciji “Bljesak” biće blagovremeno obavešteni o odlukama o tretmanu prema zahtevu”, navodi se u saopštenju Vlade.

U kontekstu procesnog rezultata podnesenog zahteva objašnjeno je da prema članu 36. stav 1. Sporazuma, u konkretnom slučaju, pravosudni organi BiH obustavljaju sve mere u vezi sa gonjenjem za delo navedeno u zahtevu za krivično gonjenje.

U zaključku je još jednom naglašeno da dostavljene zamolnice ne mogu ugroziti legitimnost oslobodilačke operacije „Bljesak“ te da će Vlada Republike Hrvatske, kao i do sada, štititi ratne komandante i hrvatske branitelje te interese Republika Hrvatska i dostojanstvo Domovinskog rata.

Sastanku su prisustvovali i potpredsednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar obrane Mario Banožić, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica i ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman.