Hrvatska: Parlament je usvojio odluku o EEZ

Hrvatska: Parlament je usvojio odluku o EEZ

Hrvatski sabor usvojio je na zasedanju u petak odluku o proglašenju ekskluzivne ekonomske zone na Jadranu, čime je otvoren put za razgovore sa Slovenijom i Italijom o zaštiti mora.

Ministarstvo spoljnih poslova je u saopštenju reklo da je odluka usvojena jednoglasno.

„Hrvatski sabor u petak je jednoglasno usvojio Odluku o deklaraciji hrvatske ekskluzivne ekonomske zone (EEZ) na Jadranu.

Odluka ocrtava privremene granice EEZ do potpisivanja odgovarajućih međunarodnih sporazuma. Takođe se navodi da se EEZ treba provoditi u skladu s Konvencijom UN-a o pomorskom pravu, Hrvatskim pomorskim zakonikom i zakonodavstvom EU. Odluka potvrđuje da je EEZ Hrvatske i dalje morsko područje u kojem sve zemlje, bez kršenja suverenih prava i jurisdikcije Hrvatske, mogu uživati svoje međunarodno zagarantovane slobode i prava“, kaže se u saopštenju za štampu Ministarstva.

Dodaje se da je zaštita Jadrana jedan od najvažnijih strateških interesa Hrvatske i sastavni dio njene politike. Proglašavanjem EEZ, Hrvatska čini sve da zakonski zaštiti Jadran, za koji je hrvatski narod istorijski, geografski, kulturološki i sudbinski vezan.

Parlament je tu odluku trebalo da donese pre sedam dana, ali je opozicija „srušila“ kvorum i o njoj se nije glasalo. Na predlog Vlade prihvaćen je novi amandman prema kojem odluka, umesto 1. februara, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

U odnosu na postojeći ZERP (Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas), proglašen 2003. godine, isključiva ekonomska zona u Jadranskom moru donosi Hrvatskoj dva nova prava – izgradnju veštačkih ostrva i korišćenje morske snage, vetra i električne energije.