Hrvatska planira nove geotermalne projekte

Hrvatska planira nove geotermalne projekte

Uprkos trenutnoj pandemiji koronavirusa koja je stavila pod ključ mnoge prethodno planirane investicije, nije sve primorano da se zaustavi ili vrati u ladicu kako bi sačekalo bolje ekonomske prilike. Novi hrvatski geotermalni projekti na pomolu su za Slavoniju, Podravinu i Međimurje, a već stižu i brojne ponude.

Kako Novac piše, primljeno je čak devet ponuda za istraživanje geotermalnih voda u četiri istražna područja na područjima Slavonije, Podravine i Međimurja, koje je podnelo sedam različitih ponuđača, izvestila je u sredu Agencija za ugljovodonike.

Agencija za ugljovodonike objavila je početkom juna tendere za četiri istražna područja u Hrvatskoj namenjena istraživanju geotermalnih voda u energetske svrhe, a tender je zatvoren u utorak, 1. septembra 2020.

To su istraživačke oblasti Ernestinovo, Lunjkovec-Kutnjak, Legrad-1 i Merhatovec, a tenderska komisija utvrdila je da je na tender za ovaj hrvatski geotermalni projekat pristiglo devet ponuda od sedam različitih ponuđača.

”Sledeći korak je ocena pristiglih ponuda, ali već je sada jasno da je tender, uprkos ovim izazovnim vremenima, bio pun pogodak jer su ponude pristigle za sve najavljene lokacije, a podnosioci prijava su renomirane hrvatske i strane kompanije sa iskustvom u razvoju geotermalnih projekata”, stoji u izjavi pomenute agencije.

Najavili su da će, nakon što Komisija pravilno proceni pristigle ponude, predstaviti sve detalje o potencijalnim investitorima i predloženim projektima.

” Hrvatski geotermalni projekti mogu biti vodeći u energetskoj tranziciji, s obzirom na to da će se istraživanje odvijati u područjima za koja je geotermalni potencijal utvrđen na bušotinama koje su prvobitno bušene u istraživanju i eksploataciji nafte i plina ”, zaključila je Agencija za ugljovodonike.