Hrvatska pozdravlja odluku Europola da sarađuje sa Kosovom

Hrvatska pozdravlja odluku Europola da sarađuje sa Kosovom

Republika Hrvatska je kao zemlja predsedavajuća Saveta EU snažno podsticala jačanje saradnje s partnerima jugoistočne Europe.

Upravni odbor Europola je na svojoj 115. sednici održanoj u formatu videokonferencije 9. i 10. juna 2020. godine odobrio sklapanje Radnog sporazuma s agencijama za provođenje zakona na Kosovu (Working Arrangement establishing cooperative relations between the law enforcement authorities of Kosovo and EU Agency for Law Enforcement Cooperation). Sporazum će potpisati izvršna direktorica Europola i Ministar unutrašnjih          poslova i javne uprave Kosova.

Sporazum, kojeg je Upravni odbor prihvatio, predviđa saradnju Europola i kosovske policije, carine, poreske uprave i jedinice nadležne za sprečavanje pranja novca, u području suzbijanja organizovanog kriminaliteta, korupcije i drugih oblika teškog kriminala.

Kosovu se ovim sporazumom otvaraju nove mogućnosti u međunarodnoj policijskoj saradnji. Ujedno, Kosovo je do sada bila jedina preostala zemlja zapadnog Balkana s kojom Europol nije imao zaključen sporazum o saradnji, a samim time niti mogućnost razmene informacija u svrhu suzbijanja teškog i organiziranog kriminaliteta. Ovim Radnim sporazumom koji će stupiti na snagu sa danom potpisivanja, Kosovo će uspostaviti centralnu kancelariju za saradnju s Europolom te će dobiti pristup Europolovom komunikacionom kanalu, a ujedno i mogućnost upućivanja oficira za vezu u sedište Europola u Den Haagu. Osim saradnje s Europolom Kosovo će na ovaj način imati novi i proaktivniji način saradnje sa svim državama članicama EU.

“Republika Hrvatska snažno podstiče jačanje saradnje s partnerima jugoistočne Evrope, o čemu jasno govori i Zagrebačka deklaracija usvojena 6. maja 2020. godine na sastanku lidera EU i država zapadnog Balkana, kao i usvajanjem Zaključaka Saveta o jačanju suradnje sa zemljama zapadnog Balkana u području migracija i bezbednosti. U tom kontekstu, ovaj Radni sporazum koji kosovskoj policiji i telima za provođenje zakona omogućava direktnu saradnju sa Europolom i drugim policijama država članica EU, smatramo važnim korakom u jačanju saradnje s partnerima u jugoistočnoj Europi u odgovoru na bezbednosne izazove i promociju evropskih vrednosti,” navodi se u saopštenju hrvatskog Predsedništva EU.