Hrvatska: Predsednik protiv Vlade – 0:1

Hrvatska: Predsednik protiv Vlade – 0:1

Hrvatski ministar zdravlja Vili Beroš rekao je, reagujući na kritike hrvatskog predsednika Zorana Milanovića, da nije pravni ekspert, ali da je mnogo puta rekao da su rad Kriznog štaba i njegove odluke u skladu s Ustavom i Članom 16., koji kaže da se slobode i prava mogu ograničiti u slučajevima kada je potrebno zaštititi pravni poredak, javni moral ili zdravlje hrvatskih građana.

“Imamo poseban zakon, Zakon o zaštiti građana od zaraznih bolesti, koji određuje takve situacije. Kada je pisan prethodni zakon, o pandemiji nije bilo saznanja i on je u Hrvatskom saboru izmenjen i usaglašen sa novom situacijom. Zakon predviđa funkcionisanje Štaba. Mišljenja sam da se sve odluke zasnivaju na stručnim procenama, da su ustavne i da je sve urađeno u cilju zaštite zdravlja i života građana,” kaže Beroš.

Ranije je hrvatski predsednik Zoran Milanović ponovio svoj stav da se situacija s koronavirusom pretvorila u vanredno stanje, a da odluka o takvom stanju nije usklađena s Ustavom.

“Da je to učinjeno, ne vidim ulogu predsjednika, već Vlade i Parlamenta. Ne mogu reći više od toga, jer ću postati nasilan”, rekao je Milanović.

Ponovio je svoj stav da Državni štab civilne zaštite nije pravno osnovan i da mu je potrebna punomoć za donošenje odluka, gde bi Parlament trebao igrati ključnu ulogu.

“Upozorio sam premijera da će ljudi tužiti državu jer odluke nisu zasnovane na zakonu. To sedište je para-telo. Ustavni sud će o tome morati da odluči”, rekao je predsednik Milanović.