Hrvatska: Premijer predstavio predlog nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Hrvatska: Premijer predstavio predlog nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Hrvatski premijer Andrej Plenković predstavio je u četvrtak predlog nacionalne razvojne strategije do 2030. godine rekavši da za deset godina Hrvatsku vidi kao konkurentnu, inovativnu i stabilnu zemlju prepoznatljivog identiteta i kulture, sa očuvanim resursima, dobrim životnim standardom i jednakim mogućnosti za sve građane.

U okolnostima globalizacije, tokom naredne decenije Hrvatska mora iskoristiti svoje konkurentske prednosti i usredsrediti se na održivu ekonomiju i društvo, na veću otpornost na krize, na zelenu i digitalnu tranziciju i uravnoteženi regionalni razvoj, rekao je premijer.

Ciljevi uključuju ostvarivanje potencijala za razvoj, ublažavanje posledica ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa, promovisanje održivog i stabilnog razvoja, poboljšanje životnog standarda i obezbeđivanje jednakih mogućnosti za sve njene ljude.

Plenković je rekao da su za sve ove komponente razvijeni ambiciozni i realni indikatori. Predložena nacionalna razvojna strategija biće stavljena na javnu raspravu u narednih 30 dana, nakon čega će biti upućena vladi i parlamentu.

Premijer je izrazio nadu da će strategija biti usvojena sa širokim konsenzusom i podrškom. Dokument na 140 stranica pripremili su vladina odelenja i akademska zajednica, kao i druge zainteresovane strane. Plenković je podsetio da bi, po usvajanju ove strategije, u parlamentu trebalo prilagoditi i sve ostale dokumente.

„2017. godine započeli smo pripremu Nacionalne razvojne strategije koja će označiti sistematski i strateški napredak ka uspešnijoj i razvijenijoj Hrvatskoj 2030. godine“, rekao je Plenković.

Dodao je da bi strategiju trebalo primeniti sinergijom javnih politika u četiri razvojne oblasti.

Strategija sadrži 13 ciljeva: konkurentna i inovativna ekonomija, obrazovani i zaposleni ljudi, efikasno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom, globalna prepoznatljivost, jači međunarodni položaj i uloga, zdrav, aktivan i kvalitetan život građana, demografska revitalizacija uključujući bolji status porodice, sigurnost za stabilan razvoj, ekološki i energetski prelazak na klimatsku neutralnost, samodovoljnost proizvodnje hrane i razvoj bio-ekonomije, održiva mobilnost, digitalna tranzicija društva i ekonomije, razvoj nerazvijenih područja i područja sa razvojnim posebnostima i veća regionalna konkurentnost.

Govoreći o hrvatskim ciljnim vrednostima do 2030. godine, ministarka za regionalni razvoj i fondove EU Nataša Tramišak rekla je da je cilj da BDP po stanovniku dostigne 75% proseka EU, sa 65% u 2019. godini.

Cilj stope zaposlenosti je da dostigne 75% (66,7% u 2019. godini), da Hrvatska zauzme 45. ili više mesto u Izveštaju o globalnoj konkurentnosti (63. u 2019. godini), da izvoz čini 70% BDP-a (52,3% u 2019. godini) ), a izdaci za istraživanje i razvoj će činiti 3% BDP-a (1,11% u 2019).