Hrvatska prva u EU uvodi novi sistem na granici

Hrvatska prva u EU uvodi novi sistem na granici

Hrvatska je prva zemlja u Evropskoj uniji koja uvodi nezavisno praćenje ponašanja policije prema migrantima i tražiocima azila na granicama, koje će sve države EU morati da uvedu, prema novom Paktu EU o migracijama i azilu, prenosi Večernji list U utorak.

Hrvatski mehanizam praćenja sastojaće se od nezavisnih osoba i organizacija, uključujući one specijalizovane za procenu zdravstvenog stanja i pravnog statusa tražitelja azila i migranata. Oni će praviti nezavisne procene direktno se baveći kritikama koje dolaze od nekih nevladinih organizacija o lošem policijskom tretmanu migranata.

Krovno telo mehanizma, koje izdaje polugodišnje i godišnje preporuke, čine evropske agencije, ombudsmeni, UNHCR i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Hrvatska je jedina država članica koja ima takav mehanizam od 2007. godine, uveden na insistiranje Holandije. Holandija i UNHCR sproveli su implementaciju mehanizma, a u jednom trenutku je Hrvatski pravni centar zamenio Holandiju. Uz manje prekide, postojao je do 2019. Finansirao ga je UNHCR.

Budući da se u novom nacrtu Pakta o migracijama i azilu, o kome se još raspravlja, predlaže da sve članice EU uspostave nezavisni mehanizam za nadgledanje granica koji bi pratio postupanje prema migrantima i tražiocima azila na spoljnoj granici EU, pokrenut je pilot projekat koji se primenjuje u Hrvatskoj jer je prva osmislila vlastiti mehanizam, objavio je Večernji list.