Hrvatska se uključuje u Savez za proizvodnju energije bez uglja

Hrvatska se uključuje u Savez za proizvodnju energije bez uglja

Republika Hrvatska priključila se međunarodnom Savezu za proizvodnju energije bez uglja (Powering Past Coal Alliance) i pridružila zemljama čija budućnost energetskog sustava neće zavisiti o uglju.

Jedina aktivna termoelektrana na ugalj u Hrvatskoj nalazi se u Plominskom zalivu, ima ukupnu snagu 210 MW i služi za uravnoteženje sistema snabedvanja električnom energijom.

Konkurentnost same termoelektrane, koja dozvolu za rad ima do 2040. godine, u perspektivi će se svakako promeniti zbog Sistema trgovanja emisijama stakleničkih gasova (EU ETS) kojem trenutno Plomin II predaje više od milion emisijskih jedinica godišnje. Ukupnim emisijama Republike Hrvatske Plomin doprinosi sa skoro 6%.

Komentarišući ulazak Hrvatske u Savez za proizvodnju energije bez uglja, ministar privrede i održivog razvoja Tomislav Ćorić naglasio je da će sukupna ekonomska i društvena tranzicija podstaći veću potrebu za električnom energijom, te zbog toga “moramo dobro planirati kako bi tu tranziciju izneli novi obnovljivi kapaciteti”.

„Stvaramo uslove za prestanak korištenja uglja u proizvodnji električne energije i sa sigurnošću možemo reći da će se to dogoditi pre isteka dozvole za rad Plomina II. Dinamika uključivanja obnovljivih izvora energije zavisiće od razvoja savremene elektroenergetske infrastrukture primenom novih tehnologija i posebno razvojem postrojenja za skladištenje energije“, istakao je ministar Ćorić.

Prema postojećim strateškim dokumentima, za ostvarenje nacionalnog cilja Republike Hrvatske od 36,6% u udelu obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji do 2030. godine, neophodno je u elektroenergetski sistem priključiti preko 2.500 MW novih postrojenja obnovljive energije.

Osim velikih projekata, jednako je važno otvaranje mogućnosti aktivnog uključivanja svih građana i preduzetnika u sistemu distribuirane proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora te će u tom smeru ići i prilagođavanja sistema.

Zbog svega navedenog, Hrvatska je danas na putu ostvarenja preduslova za prestanak korištenja uglja kao pogonskog goriva i sigurno je da će se to ostvariti u bliskoj budućnosti.