Hrvatska: Strane kompanije ulaze na tržište nafte i naftnih derivata

Hrvatska: Strane kompanije ulaze na tržište nafte i naftnih derivata

Grčka kompanija Coral A.E. najavila je završetak sporazuma o učešću u aktivnostima APIOS d.o.o. u Hrvatskoj, gde preuzima 75% akcija.

Coral posluje na grčkom tržištu nafte od 1926. godine. Nekadašnja Shell Hellas A.E. preimenovana je u julu 2010. godine nakon akvizicije od strane kompanije Motor Oil Hellas S.A. Sa približno 700 maloprodajnih stanica koje rade pod brendom Shell u Grčkoj, Coral je lider na tržištu nafte.

Njegove glavne aktivnosti uključuju prodaju na veliko i malo širokog spektra naftnih derivata, sa kupcima u industrijskom, komercijalnom i brodskom sektoru.

APIOS d.o.o. osnovana je 2009. godine i aktivna je u maloprodaji i veleprodaji tečnih goriva u Hrvatskoj. Ima 26 benzinskih pumpi sa tržišnim udelom od oko 3%.

Po završetku sporazuma, kompanija će se preimenovati u Coral CROATIA d.o.o.

Prema sporazumu, Coral je sklopio dugoročni ugovor o licenci za zaštitni znak sa kompanijom Shell Brands International B.V. za upotrebu marke Shell na hrvatskom tržištu. To će uključivati upotrebu brenda Shell u maloprodajnim stanicama, ali i u komercijalnom poslu sa gorivima.

Ovom akvizicijom Coral A.E. dalje jača svoju poziciju u Jugoistočnoj Evropi radeći servisne stanice marke Shell na rastućem hrvatskom tržištu.

Ovo je druga velika akvizicija na hrvatskom energetskom tržištu u samo nekoliko dana. Prošle nedelje je objavljeno da je slovenačka kompanija Petrol preuzela kompaniju Crodux Derivati.

Dogovorom će se Petrolu omogućiti da nakon odobrenja posla dobije 91 benzinsku pumpu u Hrvatskoj.

U 2019. godini ova hrvatska kompanija zaradila je 5,64 milijarde kuna (746 miliona dolara) prihoda od prodaje, a neto dobit iznosila je 143 miliona kuna (19 miliona dolara). Te godine je na platnom spisku bilo 1.150 zaposlenih.

Kao rezultat preuzimanja, Petrol će upravljati sa više od 200 benzinskih pumpi u Hrvatskoj, a njegov udeo na hrvatskom tržištu porast će sa 13% na 23%.

Cena posla nije objavljena.