Hrvatska: Svetska banka dala visoku ocenu Hrvatskoj u Indeksu ljudskog kapitala (HCI)

Hrvatska: Svetska banka dala visoku ocenu Hrvatskoj u Indeksu ljudskog kapitala (HCI)

Zemlje Evrope i Centralne Azije nastavljaju da unapređuju svoj zdravstveni i obrazovni sistem, ali se suočavaju sa preprekama zbog COVID-19, rekla je u četvrtak Svetska banka u izveštaju o Indeksu ljudskog kapitala (HCI) koji Hrvatsku svrstava iznad proseka za tu regiju i malo iznad zemalja sa visokim dohotkom.

Zahvaljujući stalnim ulaganjima u zdravlje i obrazovanje dece i adolescenata, mladi u Evropi i Centralnoj Aziji imaju neophodne mogućnosti da se razviju u produktivne odrasle, prema najnovijem HCI, u kojem Svetska banka meri nivo ljudskog kapitala pre pandemije .

„Dete rođeno u Hrvatskoj danas će biti 71 posto produktivnije kad odraste kao što bi moglo biti da uživa potpuno obrazovanje i puno zdravlje. To je više od proseka za region Evrope i Centralne Azije i nešto više nego u zemljama sa visokim prihodima. Između 2010. i 2020. godine, vrednost HCI za Hrvatsku porasla je sa 0,69 na 0,71 “, kaže se u izveštaju.

„U Hrvatskoj je HCI za devojčice veći nego za dečake,“ primećuje se i dodaje, da „u Hrvatskoj nema dovoljno podataka za razdvajanje HCI-a po socioekonomskim grupama.“

Slovenački HCI je 77, austrijski 75, italijanski 73, srpski i mađarski 68, Bosna i Hercegovina 58, Severna Makedonija 56, a Kosovo 57.

Finska ima visok HCI (80), kao i Irska (79) i Estonija (78).

U saopštenju za štampu, Svetska banka je rekla da je pandemija COVID-19 ugrozila napredak postignut u evropskim i centralnoazijskim zemljama.

Od 48 zemalja u tom regionu obuhvaćenim HCI 2020, 33 se nalaze u trećini najuspešnijih zemalja sveta, dok su gotovo sve u gornjoj polovini. Rezultati odgovaraju relativno visokom prihodu tih zemalja. Bogatiji mogu više da ulažu u osnovno obrazovanje i zdravstvene usluge.

Uz HCI, Svetska banka meri razvoj deteta od rođenja do 18. rođendana prema pokazateljima kao što su stopa preživljavanja od rođenja do pete godine, očekivane godine osnovnog i srednjeg obrazovanja u zavisnosti od kvaliteta, zaostajanja u rastu i stope preživljavanja odraslih .

HCI za 2020. godinu zasnovan je na podacima do marta ove godine i predstavlja ključno referentno merenje stanja pre pandemije koje se može koristiti za osmišljavanje zdravstvenih i obrazovnih politika i planiranje ulaganja u oporavak posle pandemije.