Hrvatska: Ukupni depoziti u Hrvatskoj dostigli su 350,7 milijardi kuna u julu

Hrvatska: Ukupni depoziti u Hrvatskoj dostigli su 350,7 milijardi kuna u julu

Depoziti stanovništva u periodu od juna do jula porasli su za 1,4%, odnosno za 3,3 milijarde, a na godišnjem nivou porasli su za 8,4%, kažu podaci koje je objavila Hrvatska narodna banka u publikaciji “Komentari na monetarna kretanja za juli 2021”.

Ukupni depoziti u Hrvatskoj u julu su dostigli 350,7 milijardi kuna, povećavajući se za 8,5 milijardi kuna ili 2,5% u odnosu na juni, a skočili su za 31,1 milijardu kuna ili 9,7% u odnosu na juli 2020.

“Rast ukupnih plasmana monetarnih institucija domaćim sektorima nastavio je da se ubrzava u julu, odražavajući sve veće kredite stanovništvu, prvenstveno u obliku stambenih kredita koji su porasli podstaknuti programom vladinih subvencija. Plasmani drugim finansijskim institucijama su takođe porasli, dok su plasmani korporacijama pale”, navodi se u komentaru HNB -a.

“Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim centralne vlade) porasli su u julu za 1,5 milijardi kuna ili 0,6% (zasnovano na transakcijama) od juna i na kraju meseca iznosili su 242,2 milijarde kuna. Godišnja stopa rasta ukupnih plasmana ubrzana je sa 3,8% u junu na 4,1% u julu. Mesečno povećanje plasmana bilo je gotovo u potpunosti posledica rasta kredita koji su krajem jula iznosili 236,5 milijardi kuna”, kaže centralna banka.

Posmatrano po sektorima, krediti stanovništvu najviše su porasli (1,3 milijarde kuna ili 1,0%) potaknuti programom državnih subvencija, koji je nastavio snažan rast stambenih kredita (1,1 milijardu kuna ili 1,7%), dok su gotovinski krediti za opšte namene nastavili umeren rast (0,2 milijarde kuna ili 0,4%).

Na godišnjem nivou, rast stambenih kredita nastavio je da se ubrzava, te je porastao sa 10,1% na 10,6%, kao i rast gotovinskih kredita za opšte namene, koji su porasli sa 0,2% na 0,6%, što je rezultiralo ubrzanjem rasta ukupnih kredita stanovništvu sa 4,0% na 4,3%, izveštava centralna banka.

 

(1 € = 7,483066 HRK)