Hrvatska ulazi u drugu fazu popuštanja mera

Hrvatska ulazi u drugu fazu popuštanja mera

Hrvatska u ponedeljak ulazi u drugu fazu popuštanja epidemioloških mera kojom je predviđeno postupno reaktiviranje zdravstvenog sistema i početak rada u oblastima u kojima se ostvaruje bliski kontakt sa klijentima.

Kako je ranije objavljeno, Vlada je planom za olakšavanje mera i pokretanje privrede predvidela da se u ovoj fazi postepeno otvaraju i zdravstvene ustanove, državne i privatne, ali uz poštovanje svih mera samozaštite.

U sklopu postepenog reaktiviranja zdravstvenog sistema, koji je zbog pandemije koronavirusa bio usmeren samo na zbrinjavanje hitnih pacijenata, ponovno će se pokrenuti programi operacija i dijagnostičko-terapijski postupci koji su bili odgođeni od polovine marta.

Ministar zdravstva Hrvatske, Vili Beroš, najavio je da će liste čekanja biti ažurirane, a svi bolesnici bit će obavešteni o novim terminima.

Biće pojačana koordinacija s lekarima primarne zaštite kako bi se predoperativna priprema pacijenata obavila tako da vreme boravka u bolnicama bude što kraće.

Takođe, zdravstvene usluge će biti ojačane kroz dnevne bolnice i a rad poliklinika će biti organizovan tako da se pacijenti naručuju u tačno određeno vreme, što bi trebalo smanjiti vreme provedeno u čekaonicama.

Radiće se u dve smene, od 8 do 20 sati, a po potrebi i vikendom, kaže ministar.

U drugom koraku popuštanja mera usmerenih na suzbijanje i sprečavanje širenja zaraze, koje su bile donesene sredinom marta, biće omogućen rad delatnostima u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, poput frizera, kozmetičara i pedikera.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) doneo je preporuke usmerene na sprečavanje i suzbijanje epidemije kojima se detaljno uređuje rad svih radnji u kojima se osrtvaruje blizak kontakt sa klijentima.

U preporukama za organizaciju rada frizerskih salona i brijačnica preporučuje se isticanje vidljivih obaveštenja za sve radnike i klijente, postavljanje dozatora s dezinficijensima i raspoređivanje sedećih mesta u čekaonicama tako da zadovoljavaju mere fizičke udaljenosti za klijente koji ne mogu čekati izvan prostora salona, dok ostali svoj red čekaju vani.

Preporučuje im se i postavljanje zaštitne pregrade u delovima salona gde se plaćaju usluge te je potrebno obezbediti minimalni međusobni razmak od 1,5 metra između svih osoba koje se nalaze uz prostoru, izuzev klijenta i radnika za vreme pružanja usluge.

HZJZ je prošlog vikenda donio i precizne preporuke za verske obrede, koji su omogućeni od 2. maja, a kojima se ističe potreba da trajanje verskih okupljanja bude skraćeno, da se osigura fizičko distanciranje sudionika i pojačana higijena osoba i prostora.

U trećoj fazi popuštanja mjera, koja bi trebala krenuti od 11. maja, biće dozvoljeno okupljanje do 10 osoba na jednom mestu, uz poštovanje mera fizičke udaljenosti te rad trgovačkih centara, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera.

Biće omogućen i rad predškolskih ustanova i razredne nastave od 1. do 4. razreda osnovne škole te posebnih razrednih odelenja i rada s decom sa poteškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi. Studenti će laboratorijske, umetničke i kliničke —vežbe te praksu moći pohađati u malim grupama.

Predviđeno je i uvođenje međugradskih drumskih prevoznih linija i linija domaćeg vazdušnog prevoza te otvaranje ugostiteljskih objekata isključivo na vanjskim prostorima i terasama. Ugostiteljski objekti u smeštajnim kapacitetima bili bi otvoreni samo za korisnike usluga smeštaja, otvorili bi se nacionalni parkovi i parkovi prirode i proširile mogućnosti za izdavanje e-propusnica.