Hrvatska ulazi u trku za istraživanje ugljovodonika

Hrvatska ulazi u trku za istraživanje ugljovodonika

Očekuje se da će četiri kompanije preduzeti zadatak istraživanja, a nedugo zatim, ukoliko se ispune očekivanja, i eksploataciju nafte i gasa na šest “parcela” morskog područja na severozapadu Hrvatske.

Prema izjavi državne kompanije AZU Ugljovodonici – Agencije za ugljikovodike, ove dozvole su dodeljene: INA grupi (najvećoj energetskoj grupi u Hrvatskoj, kojom upravljaju mađarska MOL grupa sa sedištem u Budimpešti, i vlada Hrvatske), kanadskoj kompaniji Vermilion Energi, Aspect Hrvatska sa sedištem u Mađarskoj (koja ​​je podružnica američke kompanije Aspect), i kompaniji Crodux Derivati, sa sedištem u Hrvatskoj.

Očekuje se da će INA i Crodux Derivati obaviti ispitivanja na dve parcele, dok će Vermilion i Aspect Hrvatska obaviti ankete na jednoj parceli.

Teritorija koja se istražuje obuhvata površinu od 14.000 kvadratnih kilometara.

Na kraju, napominje se da će licence važiti 30 godina.

Hrvatski ministar energetike i okoliša Tomislav Ćorić izrazio je zadovoljstvo nesmetanim završetkom procesa, napominjući da ta područja imaju potencijal. Podseća se da je vlada raspisala poziv za iskazivanje interesa u oktobru 2018. godine u vezi sa sedam područja koja su stavljena na raspolaganje kompanijama za istraživanje.

Hrvatska iz uvoza pokriva 80% svojih potreba za naftom i 60% potreba za plinom./ibna