Hrvatska: UN zahtevaju od policije da zaustavi odbijanje migranata sa granice

Hrvatska: UN zahtevaju od policije da zaustavi odbijanje migranata sa granice

Prema UN-u, hrvatska policija nastavila je potiskivati migrante koji prelaze granicu sa Bosnom i Hercegovinom, na putu ka zapadnoevropskim zemljama.

Misija UN-a u BiH pozvala je na hitnu akciju za okončanje nasilnih odbijanja i kolektivnog proterivanja migranata, azilanata i izbeglica, uključujući maloletnike, duž hrvatske granice sa BiH.

Prema izveštaju, timovi UN-a i NVO su 2. aprila 2021. godine naišli na grupu od 50 muškaraca koji su hodali blizu službenog graničnog prelaza sa Hrvatskom u pravcu Bihaća. Muškarci su bili vidno iscrpljeni, bila im je potrebna odeća i obuća, i imali su vidljive povrede. Timovi UN za hitne slučajeve obezbedili su hranu, odeću, obuću i higijenske potrepštine, a medicinski timovi NVO pružili su hitnu medicinsku pomoć za 25 migranata.

Muškarci su opisali da su im prilikom prelaska granice oduzete stvari, uključujući mobilne telefone i novac, te su prisilno vraćeni na teritoriju BiH i udarani drvenim palicama.

Ovo nije prvi put da međunarodna zajednica reaguje na slične pojave. Pre nekoliko meseci, hrvatske vlasti bile su pod kritikom, jer je nekoliko migranata sa povredama vraćeno u BiH. Rekli su da ih je policija presrela, pretučeni su i morali su sve stvari da daju policajcima. Tadašnje slike prikazuju migrante sa povredama na glavama, u obliku krsta.

UN su podsetile da su odbijanja i kolektivna proterivanja zabranjena prema međunarodnom pravu i zakonu EU, a UN najoštrije osuđuju upotrebu nasilja nad migrantima, tražiocima azila i izbeglicama na bilo kojoj granici. „Pozivamo države da istraže incident koji se dogodio 2. aprila i da svi počinioci budu na odgovarajući način sankcionisani“.

Ova alarmantna i ponavljajuća situacija naglašava potrebu za poboljšanjem politike i upravljanja migracijama i azilom i sprovođenju humanih i integrisanih praksi zasnovanih na pravima, ne samo tokom pandemije COVID-19.

Poslednjih godina, Bosna i Hercegovina je zabeležila značajan porast mešovitih migracionih kretanja, s više od 70.000 ljudi koji su u zemlju ušli od 2017. godine. Preko 4.000 ljudi su trenutno smešteni u službenim prihvatnim objektima, a procenjuje se da 1700 osoba boravi izvan tih objekata. Kršeći zabranu kolektivnog protjerivanja, redovno se prijavljuju odbijanja migranata koji izlaze iz Bosne i Hercegovine, uključujući porodice sa decom. Godine 2020. specijalni izvestilac UN-a za ljudska prava migranata izrazio je duboku zabrinutost zbog „ponovljene i trajne nesrazmerne upotrebe sile protiv migranata u operacijama odbijanja“.