Hrvatska: Vlada priprema Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Hrvatska: Vlada priprema Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Hrvatska Vlada diskutovaće o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, koji predviđa projekte vredne 49,08 milijardi kuna koji pokrivaju šest područja.

Prema planu, 54% tog iznosa namenjeno je projektima u sektoru preduzeća, 15% za obrazovanje, nauku i istraživanje, 12% za rekonstrukciju zgrada, 10% za javnu upravu i pravosuđe, 5% za zdravstvo i 4 % za rad i socijalnu zaštitu.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je na sednici Vlade da je usvajanje Plana preduslov za ispunjavanje uslova za dobijanje 6,3 milijarde evra bespovratnih sredstava od Instituta za obnovu i otpornost Evropske unije.

„Svrha plana je da olakša Vladine napore na reformama, kao i javne i privatne investicije i rast BDP-a“, rekao je premijer.

Dokument će se naći na dnevnom redu parlamenta sredinom aprila.

Planom su predviđene reforme i investicije u sektoru preduzeća koje treba da podstaknu konkurentnost nacionalne ekonomije, ojačaju poljoprivredni, transportni i energetski sektor, poboljšaju zaštitu životne sredine i povećaju održivost turističke trgovine kroz ulaganja u turizam u kontinentalnom delu zemlje i kroz produženje turističke sezone.

Povećanje efikasnosti upravljanja javnom upravom, pravosuđem i državnom imovinom i pojačavanje borbe protiv korupcije takođe su u dokumentu, kao i jačanje sistema obrazovanja i nauke i stavljanje naglaska na celoživotno učenje kao jedan od stubova konkurentnosti.

Četvrta komponenta obezbeđuje stimulativni paket za zapošljavanje, razvoj veština neophodnih za tržište rada, kao i jačanje penzijskog i socijalnog sistema i ulaganje dodatnih napora u iskorenjivanju siromaštva i socijalne isključenosti.

Peta komponenta fokusiraće se na to da zdravstveni sistem učini pristupačnijim i održivijim kroz njegovu modernizaciju i programe za prevenciju i rano otkrivanje bolesti, kao i razvoj telemedicine i medicinske robotike.

Šesta komponenta obuhvata rekonstrukciju i nadogradnju starih zgrada, uključujući dekarbonizaciju i izgradnju zgrada otpornih na zemljotrese u Zagrebu i okolini.

Ove investicije treba da se izvrše do 31. avgusta 2026.

„U narednih deset godina Hrvatska će na raspolaganju imati 6,3 milijarde evra bespovratnih sredstava, kao i skoro 13 milijardi evra u novom višegodišnjem finansijskom okviru, još 3,6 milijardi evra zajmova EU sledeće generacije, najverovatnije oko 1 milijardu evra za oporavak od zemljotresa, plus skoro milijardu evra od ReactEU-a i Fonda pravedne tranzicije“, rekao je nedavno Plenković.