Hrvatska: Zajam od 200 miliona evra namenjen za podršku preduzećima pogođenim krizom Covid-19 i zemljotresima

Hrvatska: Zajam od 200 miliona evra namenjen za podršku preduzećima pogođenim krizom Covid-19 i zemljotresima

Svetska banka i Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) potpisale su u petak Ugovor o zajmu za projekat HEAL Croatia (Pomoć preduzećima u sticanju likvidnosti) u iznosu od 200 miliona evra namenjenog kao podrška preduzećima pogođenim korona krizom i zemljotresima 2020. godine.

U saopštenju za štampu SB i HBOR-a stoji da je “kriza COVID-19 prouzrokovala nagli pad ekonomske aktivnosti hrvatskih preduzeća i imala je dubok efekat na radna mesta i egzistenciju.”

“Pandemija je poremetila proizvodnju kompanija i smanjila potražnju za njihovom robom i uslugama, dok je finansijski sektor pooštrio kreditiranje kompanija, zbog porasta kreditnog rizika. Kriza je takođe pogoršala regionalne razlike u Hrvatskoj i smanjila kreditni pristup mladim firmama, ali i firmama u vlasništvu i kojima upravljaju žene “.

Šema HEAL Croatia „obezbediće likvidnost i finansijsko restrukturiranje firmama koje su pogođene pandemijom COVID-19 i dvama razornim zemljotresima 2020. godine, a podržaće inkluzivan i elastičan oporavak“.

HEAL projekat će povećati pristup finansijama firmama fokusiranim na izvoz, kako malim tako i srednjim preduzećima (firme koje zapošljavaju manje od 250 ljudi) i firmama sa srednjim kapitalizacijom (koje zapošljavaju od 250 do 3000 ljudi), kao i firmama iz manje razvijenih regiona Hrvatske i firmama u vlasništvu ili kojima upravljaju žene. Takođe će povećati pristup mladim preduzećima (koja posluju manje od pet godina).

Citirana je predsednica uprave HBOR-a Tamara Perko koja je rekla da je Hrvatska razvojna banka zadovoljna “što je Svetska banka prepoznala značaj finansiranja preduzetničkih grupa čiji je značaj prepoznat i u petogodišnjoj strategiji HBOR-a”.

Elisabetta Capannelli, državna menadžerka Svetske banke za Hrvatsku, citirana je da se Svetska banka raduje “neometanoj i brzoj provedbi projekta HEAL Croatia koji će pomoći u očuvanju radnih mesta i podržati egzistenciju domaćinstava putem direktne podrške za približno 150 firmi koje zapošljavaju oko 25.000 ljudi“.

Ministar finansija Zdravko Marić, koji je sa Svetskom bankom potpisao ugovor o zajmu, rekao je da „kredit koji je danas potpisan predstavlja nastavak značajne podrške koju je Svetska banka pružila Republici Hrvatskoj od početka krize 2020. godine.  što se ogleda u operacijama ukupne vrednosti 760 miliona evra (uključujući HEAL)“.

„Ovim projektom doprinosimo daljem oporavku privatnog sektora Hrvatske, sledeći postojeće mere Vlade Republike Hrvatske usvojene u kontekstu pandemije COVID-19, obnovu nakon potresa i stvaranje temelja za buduću održivost i otpornost“.

Svetska banka je partner Hrvatskoj više od 27 godina i tokom tog perioda banka je podržala više od 50 projekata, vrednih gotovo 5 milijardi američkih dolara, i pružila tehničku pomoć za jačanje institucija i podršku dizajniranju politika i strategija.