Hrvatska: Zdravstveni radnici odbili ponude Vlade

Hrvatska: Zdravstveni radnici odbili ponude Vlade

Sindikati iz zdravstvenog sektora u sredu nisu potpisali aneks kolektivnog ugovora za zaposlene u javnom sektoru, izrazivši razočaranje Vladinom ponudom napominjući da su omogućili ponovno pokretanje ekonomije i ponovno otvaranje granica ali da su protiv ograničavanja njihovih prava.

S obzirom na krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa, Vlada je predložila da se planirano povećanje osnovica za 2% isplati u junu i oktobru, a naknada za godišnji odmor za zaposlene u javnom i državnom sektoru obustavi.

“Većina sindikata iz javnog sektora i državnih službenika rekli su da će prihvatiti aneks Vlade. Mi smo protiv toga. Lekarske organizacije, Sindikat medicinskih sestara, Nezavisni sindikat zdravstvenih i socijalnih radnika, Preporod – sindikat učitelja i neki vladini službenici su protiv potpisivanja takvog aneksa”, rekla je lider sindikata lekara HLS-a Renata Čulinović Čaić.

Ona je dodala da sindikati ne mogu da pristanu na bilo kakvo ograničenje ranije dogovorenih prava.

“Posebno želim da upozorim da je Vlada potpuno zaboravila na medicinske radnike, zaboravila je da smo mi stvorili uslove za ponovno pokretanje privrede, ponovno otvaranje granica i spasili turizam”, naglasila je ona.

Predsednica sindikata medicinskih sestara Anica Prašnjak rekla je da su medicinske sestre tražile da budu nagrađene, a ne da im se ograničavaju prava.

Predsednik nezavisnog sindikata radnika zdravstvene zaštite i socijalne zaštite, Stjepan Topolnjak, rekao je da je Vladina ponuda neprihvatljiva, dok je lider Sindikata učitelja Preporod, Željko Stipić, rekao da je njegov sindikat jedini učiteljski sindikat koji je odbio ponudu Vlade.

“Postoji 11 reprezentativnih sindikata zaposlenih u javnom sektoru, šest nije prihvatilo Vladinu ponudu, a pet je to učinilo. Prema zakonu o reprezentativnosti, to je granični rezultat, ali dovoljan da bi se ponuda prihvatila. Trebalo bi razmotriti konačne izmene Zakona o reprezentativnost”, rekao je Stipić.

Dodao je da će Vlada platiti dodatak za godišnji odmor za sve zaposlene u javnom i državnom sektoru, kao što je to bio slučaj do sada.