Hrvatska: Značajan pad u oblasti vazdušnog saobraćaja

Hrvatska: Značajan pad u oblasti vazdušnog saobraćaja

U prvih sedam meseci 2020. godine hrvatski aerodromi su prevezli ukupno 1,1 milion putnika, što je pad od 82,2% u godini i direktna posledica ograničenja u vezi sa pandemijom koronavirusa, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za statistiku (DZS).

Pored smanjenja putničkog saobraćaja, aerodromi su takođe zabeležili značajan pad letačkih operacija, od 63,6%, sa nešto više od 26.700 operacija u prvih sedam meseci.

Količina prevezenog tereta bila je 4.400 tona, što je za 33% manje u odnosu na isti period prošle godine.

U julu 2020. godine bilo je 9.277 letačkih operacija, što je pad od 53% u odnosu na jul 2019. godine, a aerodromi su prevezli samo 364.000 putnika, što je pad od 81,6%.

Vazdušna luka Split servisirala je najveći broj putnika, 169.200, što je pad za 76,5% u odnosu na jul 2019.

U julu 2020. godine zagrebački aerodrom zabeležio je nešto više od 77.000 putnika (-79% u odnosu na juli 2019.), aerodrom Dubrovnik 58.000 putnika (-88,6%), a najveći pad, od 90%, zabeležio je aerodrom Pula, sa 18.400 putnika.

Vazdušna luka Zadar servisirala je 31.300 putnika (-78% u odnosu na juli 2019.), a Aerodrom Rijeka 7.000 putnika (-83,2%).

Najbrojniji putnici u julu bili su iz Nemačke, zatim iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Holandije, Poljske, Austrije, Švajcarske, Danske, Švedske i Belgije.

Hrvatski nacionalni avio-prevoznik Croatia Airlines zabeležio je pad broja putnika za 67% tokom prvih osam meseci godine u poređenju sa istim periodom 2019. godine.

Prevoznik je ranije prognozirao da će se broj putnika smanjiti za 60% u 2020. godini, sa prošlogodišnjeg rekordnog broja od 2,179 miliona, zbog pandemije koronavirusa. Kao rezultat, verovatno će prvi put od 1999. godine prevesti manje od milion putnika. Prevoznik je saopštio da je najveći pad broja putnika zabeležen u aprilu i iznosio je 95% zbog blokada u celom svetu i održavanja jedinstvenog redovnog prevoza.

Brojevi su smanjeni za 94% u maju, 81% u junu, 70% u julu i 67% u avgustu.