Hrvatski parlament usvojio budžet za 2021. godinu

Hrvatski parlament usvojio budžet za 2021. godinu

Hrvatski sabor u sredu je usvojio državni budžet za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, dok je opozicija, nezadovoljna što je usvojeno samo nekoliko njegovih amandmana, bojkotovala glasanje o amandmanima, ali se vratila na glasanje o budžetu.

Za je glasalo 76 poslanika, svi iz vladajuće većine, dok je 49 bilo protiv.

Parlament je takođe odobrio finansijske planove vanbudžetskih korisnika.

Budžetom za 2021. predviđeni su prihodi u ukupnom iznosu od 147,3 milijarde kuna i rashodi od 157,9 milijardi kuna. Vlada predviđa ekonomski rast od 5% u 2021, 3,4% u 2022 i 3,1% u 2023.

Nakon ovogodišnjih 29,5 milijardi kuna (8% BDP-a), deficit opšte države se predviđa na 11,56 milijardi kuna 2021. godine (2,9% BDP-a). Predviđa se da će se smanjiti na 2,1% 2022. i na 1,6% 2023.

Od 331 amandmana podnetih na nacrt budžeta, vlada je podržala pet, a parlament ih je usvojio. Osiguravaju dodatnih 450.000 kuna za prevenciju nasilja među mladima, 500.000 za skloništa za žrtve porodičnog nasilja, 10 miliona za rekonstrukciju zgrade PU Poreč, 1,5 miliona za pomoć progonjenim hrišćanima, odnosno za stipendiranje mladih kojima se ne dozvoljava obrazovanje samo zato što su hrišćani,  i 2 miliona za železnicu Zabok-Krapina -Slovenska granica.

Opozicija je bojkotovala glasanje o amandmanima jer su gotovo svi njihovi odbijeni i jer nijedan poslanik većine nije bio prisutan kada se o njima raspravljalo.

– Nažalost, vladajuća stranka pokazala je kako razume saradnju i kako, kada se Hrvatska i svet suočavaju sa verovatno najvećom mirnodopskom krizom od Drugog svetskog rata, pokazuju spremnost za izlazak iz te krize. A ta saradnja se svela na to da su prihvatili samo 3 ili 4 amandmana, a sve ostalo odbacili, rekao je Peđa Grbin, predsednik SDP-a.