Hrvatsko predsedništvo EU radi na statusnom sporazumu između Frontexa i zemalja jugoistočne Evrope

Hrvatsko predsedništvo EU radi na statusnom sporazumu između Frontexa i zemalja jugoistočne Evrope

I u okolnostima pandemije COVID-19 važno je ulagati napore za pronalaženje odgovora na nezakonite migracije te jačanje saradnje država članica Europske unije s partnerima u jugoistočnoj Europi. Pritom je važno istaći mogućnost doprinosa Evropske agencije za graničnu i obalnu straže (Frontex) u pružanju podrške državama članicama EU-a, ali i partnerskim zemljama, saopštilo je hrvatsko Predsedništvo EU.

Preduslov za angažman Frontex-a izvan granica Evropske unije je prethodno usvajanje statusnog sporazuma čijim se odredbama jasno definiše obim delovanja Frontex-ovih snaga, pritom u potpunosti poštujući princip nacionalnog suvereniteta države primateljice.

Rezultati dosadašnje operativne akcije koju, na osnovu statusnog sporazuma sa Albanijom, Frontex u saradnji s nacionalnim snagama država članica, već provodi na području jugoistočne Europe, itekako opravdava ovakav vid saradnje i značajno doprinosi uspesima u suzbijanju nezakonitih migracijskih pritisaka. Republika Hrvatska u svom Programu predsedanja savetom Europske unije istakla je da će se zalagati za zaključivanje statusnih sporazuma sa svim državama jugoistočne Evrope i za njihovu efikasnu primenu.

Pored provođenja zajedničke operacije u Albaniji na bazi potpisanog i ratifikovanog Statusnog sporazuma u prvoj polovini prošle godine, nedavno je ratifikovan i Statusni sporazum sa Crnom Gorom, a sa Republikom Srbijom je potpisan te se očekuje njegovo skoro potvrđivanje. Takođe, u teku su pregovori sa Republikom Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom.

Iz tog razloga, kako bi se što pre realizovalo njihovo zaključenje, u ime Predsedništva Savetom Europske unije, ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade Republike Hrvatske Davor Božinović pismima se obratio ministru unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije, Nakje Chulevu, ministru bezbednosti Bosne i Hercegovine, Fahrudinu Radončiću, ali i  ministru unutrašnjih poslova Republike Bugarske, Mladenu Marinovu.

“U svom pismu ministru bezbednosti Bosne i Hercegovine, ministar Božinović u ime Republike Hrvatske kao prijateljske susedne zemlje i predsedavajuće Savetom EU-a, iskazao je punu podršku svim aktivnostima usmerenima na nastavak pregovora i konačno usvajanje statusnoga sporazuma koji će pre svega biti na korist Bosni i Hercegovini, ali i Evropskoj uniji. Istakao je da Bosna i Hercegovina u tom smislu može računati na podršku Republike Hrvatske i Evropske komisije u svim potrebnim oblicima, uključujući i zajedničko razmatranje eventualnih novih pristupa koji bi mogli dovesti do uklanjanja postojećih prepreka i uspešnoga ishoda u ovom važnom pitanju,” navodi se u saopštenju.

Republika Severna Makedonija u kontekstu pregovora o statusnom sporazumu sa Evropskom unijom ima otvoreno pitanje statusa makedonskog jezika. Severna Makedonija pokazala se pouzdanim partnerom Evropske unije tokom dosadašnjih migracijskih pritisaka te je više puta iskazala svoju sklonost evroatlantskim integracijama. Imajući tu činjenicu u vidu, ministar Božinović naglasio je kako Republika Severna Makedonija može računati na svaki oblik pomoći Hrvatske i Evropske komisije da se na kraju pronađe zadovoljavajuće rešenje za ovo bilateralno pitanje, te je iskazao punu podršku nastavku pregovora.

U pismu bugarskom ministru unutrašnjih poslova ministar Božinović podsetio je na konsenzus koji je postignut na nivou Evropske unije oko važnosti što skorijeg usvajanja statusnih sporazuma Frontex-a s pet država jugoistočne Evrope. U ime Republike Hrvatske kao predsedavajuće Savetom EU pozvao je na konstruktivan pristup u rešavanju pitanja statusa makedonskog jezika, pitanja osjetljive naravi koje zahteva specifičan pristup, te zajedno s Evropskom komisijom ponudio pomoć u pronalasku obostrano zadovoljavajućeg rešenja.

S obzirom na to da se migracijski pritisci koji su uveliko uslovljeni situacijom na Bliskom istoku najpre reflektiraju na države članice na vanjskoj granici Evropske unije, iznimno je važno da se usvajanje statusnih sporazuma s preostalim državama jugoistočne Europe što pre zaključi kako bi Frontex mogao što pre, u suradnji sa državama članicama, započeti pripremeiprovođenje zajedničkih operacija na ovom području u cilju još efikasnijeg suzbijanja nezakonitih migracija.