Hrvatskoj uplaćen avans u iznosu od 818,4 miliona evra za provođenje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Hrvatskoj uplaćen avans u iznosu od 818,4 miliona evra za provođenje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Evropska komisija je danas, iz Mehanizma oporavka i otpornosti, Republici Hrvatskoj uplatila avans u iznosu od 818,4 miliona evra odnosno 6,14 milijardi kuna, što predstavlja najvišu pojedinačnu uplata EU sredstava u državni budžet od kada je Hrvatska članica Europske unije.

Bazni dokument za isplatu ovih finansijskih sredstava je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji je početkom juna dobio pozitivnu ocenu Evropske komisije. Savet EU je ovo potvrdio Provedbenom odlukom o odobrenju ocene Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te Hrvatskoj stavio na raspolaganje ukupno 6,3 milijarde evra, odnosno 47,5 milijarde kuna bespovratnih sredstava.

,,Primanje avansnih sredstava za Hrvatsku označava početak provođenja investicija predviđenih u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nakon faze očuvanja radnih mesta i privredne stabilnosti u okolnostima COVID-19 krize, posvećeni smo reformskom procesu i korištenju osiguranih evropskih sredstava za brz privredni oporavak i razvoj, uz jasan smer dvostruke tranzicije – digitalne i zelene”, izjavio je predsednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković.

Rok za provođenje svih reformi i investicija u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti je 31. avgust 2026. pri čemu će se dalje isplate sredstava iz Mehanizma oporavka i otpornosti bazirati na polugodišnjim zahtevima za plaćanje čije će odobrenje zavisiti od zadovoljavajućeg ispunjenja indikatora— koji se odnose na provođenje reformi i investicija na koje se Hrvatska obavezala u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Sredstva iz avansa biće usmerena na reforme i projekte koji su najspremniji i koji se mogu prvi realizovati, što se između ostalog odnosi na podršku inovativnom projektu za istraživanje i razvoj autonomnih vozila; ulaganja u širokopojasnu pristupnu infrastrukturu i osiguranje pristupa 5G mreže; podrške preduzetnicima za energetsku efikasnost i korištenje obnovljive energije u industriji; projekte dekarbonizacije zgrada; kao i projekte vodoprivrede koji već imaju spremnu projektno studijsku dokumentaciju, konkursnu dokumentaciju te obezbeđene građevinske dozvole.