Hulusi Akar: Pokušaji ublažavanja i odbijanja turskih garancija na Kipru su beskorisni

Hulusi Akar: Pokušaji ublažavanja i odbijanja turskih garancija na Kipru su beskorisni

Turska će, kao i ranije, i dalje biti najveća podrška kiparskim Turcima

Autor Michalis Michael

Nema smisla pokušavati umanjiti i odbiti garancije Turske na Kipru, izjavio je turski ministar odbrane Hulusi Akar i dodao da je „to uzaludan napor“. Što se tiče istočnog Mediterana, turski ministar je rekao da je „Turska tokom poslednjih deset godina pokazala da je veoma odlučna i vođena planom“, dodajući da će „biti korisno da sve strane to shvate što pre i da pregledaju svoje aktivnosti na osnovu toga”. Turski ministar rekao je da su “Turska i oružane snage Turske spremne učiniti sve što je potrebno”.

On je sinoć govorio na prijemu u Klubu veterana povodom proslave 1. avgusta, koji je utvrđen kao „Dan turskih oružanih snaga“ turskog okupiranog dela Kipra, a istovremeno je to 61. godišnjica uspostavljanja Turskog pokreta otpora (TMT). Kako izveštava kiparski list, turski ministar je rekao da su „Turske oružane snage, baš kao pre 45 godina kada su izvele„ mirovnu operaciju “(invazija iz 1974. godine), i danas bliske kiparskim Turcima te se odlučno zalažu za svoja prava i interese“. Turski ministar rekao je da “uprava kiparskih Grka na Južnom Kipru”, kako naziva Vladu Republike Kipar, nije prihvatila predlog Turske Republike Severni Kipar (TRNC) o osnivanju zajedničke komisije u vezi sa ugljovodonicima u istočnom Mediteranu. “Turska tvrdi da područja pomorske nadležnosti na istočnom Sredozemlju i Kipru, zaštita jednakih suverenih prava i pravedna podjela resursa moraju biti definisani sporazumom svih obalnih država”, naglasio je on.

Kada je reč o garancijama na Kipru, Hulusi Akar je rekao da “nema smisla pokušavati ublažiti i preusmeriti garancije Turske”. „To je uzaludan napor. Turska je garant na ostrvu Kipar i iskoristiće to pravo na najefikasniji način danas kao i juče. Naše aktivnosti, kako one koje nam je poverila TRNC, tako i one pod pomorskom kompetencijom naše zemlje, nastavljaju se i nastavljaće se bez odlaganja i neprekidno, kako je i planirano. Niko nema pravo da menja kurs. Nastavićemo da radimo na provođenju ovih aktivnosti“, rekao je Akar.

Prema njegovim riječima, Turska čini napore da reši probleme na Egejskom, istočnom Mediteranu i na Kipru u okviru dobrosusedskih odnosa. „U vezi s tim, učinili smo svoj deo i tako ćemo i da nastavimo. Svi bi trebali biti svesni da ono što radimo proizlazi iz međunarodnog prava. Želja nam je da Grčka i ‘uprava kiparskih Grka na južnom Kipru’ u okviru dobrosusedskih odnosa potraže odgovor na pitanje ‘šta sve možemo dobiti’ u pogledu poštene podele resursa uz poštovanje međunarodnog prava i svi trebaju znati da će kretanje sa tom mišlju biti racionalnije, pozitivnije i korisnije. Zalažemo se za rešavanje problema u Egejskom moru, istočnom Mediteranu i na Kipru saradnjom i međusobnim poverenjem sa novom vladom koja je formirana u Grčkoj. Do sada smo preduzeli nekoliko inicijativa po tom pitanju, radeći na isti način, nastavićemo sa našim naporima da pronađemo rešenja za probleme“, rekao je turski ministar.

Hulusi Akar tvrdi da su Turska i oružane snage Turske najjača garancija za stabilnost i bezbednost u regionu i da će i dalje biti. Ministar odbrane rekao je da je cilj ostrvu donijeti mir i trajnu stabilnost, dodajući da su uvereni da će rešenje o dve zajednice i dve zone zasnovano na političkoj jednakosti, doneti pravičan, trajan i sveobuhvatan mir, spokoj i stabilnost ostrvo. Na kraju, ponovio je da će Turska, kao i u prošlosti, i dalje biti najveća podrška kiparskim Turcima ./ibna