Inicijative grčkog ministarstva finansija za ubrzanje tempa

Inicijative grčkog ministarstva finansija za ubrzanje tempa

Vlada utvrđuje završne detalje novog Zakona o poreskoj reformi kojeg planira uskoro poslati u parlamentarnu proceduru. U narednih nekoliko dana zakon će biti predstavljen u Domu, nakon što se u njega unesu izmene i poboljšanja predložene na javnoj raspravi.

Vladini izvori sugerišu da dokument neće biti radikalno drugačiji od nacrta zakona koji je stavljen na javnu raspravu, ali s manjim prilagođavanjima u originalu. Na primer, očekuje se da se neke kategorije rashoda izuzmu od oporezivog dohotka u kombinaciji sa procentom onlajn plaćanja potrebnim da bi se steklo pravo na poresku olakšicu.

Štaviše, kompanije mogu biti dodatno podstaknute da ponude zaposlenima beneficije mimo plate, uključujući akcije na berzi.

Pored uvođenja zakona o poreskoj reformi, Ministarstvo finansija takođe finalizuje planove za raspodelu finansijske podrške ugroženim socijalnim grupama. Premijer će ove sedmice otkriti tačan iznos koji treba da bude isplaćen korisnicima.

Uz to, ove godine će biti isplaćeno 436 miliona evra u vidu socijalne dividende. Sredstva proizilaze iz primarnog viška objavljenog u 2019. godini i očekuje se da budu dodana u budžetske rezerve koje će se koristiti za socijalnu politiku.

Ministar finansija, Christos Staikouras, rekao je u nedavnom intervjuu da je Vlada već isplatila oko 500 miliona evra olakšica za različite društvene grupe i kompanije, što je u početku bilo predviđeno budžetom. Smanjenje poreza na imovinu, beneficije za grejanje i sredstva za rešavanje izbegličke krize uključeni su u ovu cifru.

Konačno, čini se da Vlada takođe planira da automatski otpiše sva dugovanja prema grčkoj državi ispod iznosa od 10 evra. Izvori sugeriraju da će ta mera biti od koristi za  500.000 pojedinaca ali zabrinjava nešto manje od tri miliona evra dospjelih dugova./ibna