INSTAT: Visok procenat iseljavanja u Albaniji i na Kosovu

INSTAT: Visok procenat iseljavanja u Albaniji i na Kosovu

Iseljavanje je postalo najosnovniji problem albanskog društva, jer se broj emigranata, uglavnom mladih, povećava, dovodeći u pitanje održivi razvoj zemlje u budućnosti. Podaci koje je objavio INSTAT pokazuju da je od 2011. godine, kada su podaci prvi put prijavljeni, do 2020. godine zemlju napustilo 423,7 hiljada ljudi (emigranata), izveštava Radio Tirana.

U istom periodu u zemlju se vratilo 242,8 hiljada iseljenika, što znači da je neto migracija za ovaj period iznosila -181 hiljada ljudi.

Zvanični podaci INSTAT-a pokazuju da je tokom 2020. godine, uprkos ekstremnim ograničenjima kretanja od pandemije Covid-19, neto emigracija (razlika između onih koji odlaze i vraćaju se u zemlju) iznosila 16 hiljada 684 ljudi.

Podaci pokazuju da je 2020. zemlju napustilo 23 hiljade 854 ljudi, a vratilo se samo 7171 osoba. Razlika između odlazaka i povratka ostala je velika sa preko 16 hiljada ljudi.

Demografski stručnjaci upozoravaju da će pandemija Covid-19 dalje stimulisati imigraciju.

Ilir Gedeši, poznati stručnjak za imigraciona pitanja, rekao je da su ekonomsku krizu u Albaniji pratili talasi emigracije. Krize 1990, 1997, 2008 dokazale su ovu činjenicu. Čak i pandemijska kriza, prema Gedešiju, rizikuje eskalaciju emigracije u zemlji.

Većina onih koji odlaze čine mladi ljudi. INSTAT je izvestio da se radno sposobno stanovništvo od 15 do 64 godine smanjilo za 16,2 hiljade ljudi u poređenju sa januarom 2020. ili za 0,8 procenata. Ali u drugim grupama pad je i bio jači. Populacija u starosnoj grupi od 15 do 29 godina zabeležila je najveći pad sa oko 18 hiljada ljudi. U ovom rasponu starosti najveći pad je zabeležen kod mladih uzrasta od 15 do 19 godina sa preko osam hiljada ljudi.

Bečki institut za međunarodne ekonomske studije procenio je, u nedavnom izveštaju o neto emigraciji sa zapadnog Balkana, da je od 2010. do 2019. oko 499 hiljada ljudi napustilo Albaniju. Eksperti su podatke dobili od Eurostata za zemlje EU i zemlje koje nisu članice EU. Broj emigranata  izračunat je putem ovlašćenja za dozvole boravka koje su ove zemlje izdale prvi put. POkazalo se da Albanija ima najveći broj emigranata u poređenju sa Srbijom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Kosovom.

Kao osnovni faktor, bečki stručnjaci ističu visok nivo siromaštva, fenomen koji objašnjava velike tokove emigracije, posebno u Albaniji i na Kosovu.

Albanija i Kosovo su dve zemlje sa najnižim nivoom dohotka po glavi stanovnika u regionu i sa najvišim nivoom siromaštva, prema Svetskoj banci i, prema tome, imaju najveći procenat emigracije. / Ibna