Intervju sa glavnom evropskom tužiteljkom Laurom Corduta Kovesi

Intervju sa glavnom evropskom tužiteljkom Laurom Corduta Kovesi

Sven Lilienstrom, osnivač inicijative Lica demokratije, razgovarao je sa Laurom Codruta Kovesi (48) o demokratiji, novoosnovanom evropskom javnom tužilaštvu i njenoj borbi protiv korupcije, podmićivanja i pranja novca u državama članicama EU.

Laura Codruta Kovesi, glavna evropska tužiteljka, šef je novoosnovanog Evropskog javnog tužilaštva sa sedištem u Luksemburgu (EPPO), koje je započelo sa radom 1. juna 2021. godine. Prethodno je rođena Rumunka bila šef Nacionalne direkcije za borbu protiv korupcije u svojoj zemlji. EPPO je prvo nadnacionalno javno tužilaštvo na svetu sa kapacitetom za sprovođenje prekograničnih istraga. To je nezavisno telo osnovano za krivično gonjenje i izvođenje pred lice pravde ljudi koji su počinili prekršaje koji utiču na finansijske interese Evropske unije, kao što su određeni oblici prevara sa subvencijama, korupcija i prekogranične prevare sa PDV-om. Sven Lilienstrom, osnivač inicijative Lica demokratije, razgovarao je sa Laurom Codrutom Kovesi (48) o demokratiji, novoosnovanom evropskom javnom tužilaštvu i njenoj borbi protiv korupcije,

Pročitajte ceo intervju.

Gospođo Kovesi, vi ste šef novoosnovanog Evropskog javnog tužilaštva (EPPO). Naše prvo pitanje je: Koliko su za vas lično značajni demokratija i demokratske vrednosti?

Odrasla sam u komunističkom režimu i još uvek imam vrlo živa sećanja na to kakav je bio život. A onda sam imala dovoljno sreće da budem deo dugog procesa transformacije Rumunije u demokratsko društvo, čiji je prijem u Evropsku uniju bio jedan od vrhunaca.

Zbog toga demokratija za mene nije apstraktna definicija koju sam mogao naučiti u školi, zajedno sa nizom vrednosti na kojima se temelji. To je praksa, angažovanje. Imam lično iskustvo sa tim koliko je krhak i dragocen ovaj način organizovanja ljudskog društva, koliko moramo da radimo na njegovom očuvanju. Dakle, da odgovorim na vaše pitanje: meni je demokratija od suštinskog značaja, baš kao i vazduh koji udišem.

EPPO je prvo nadnacionalno javno tužilaštvo na svetu. Kada ste stupili na dužnost, govorili ste o „istorijskom trenutku“. Zašto je Evropi potrebno sopstveno javno tužilaštvo i kako će njegovi građani imati koristi od toga?

Po prvi put će telo Evropske unije istražiti, krivično goniti i suditi za krivična dela. Za ovo nema presedana. Niko osim EPPO-a ne može procesuirati prevare protiv budžeta EU počinjene nakon 1. juna 2021. godine u 22 države članice.

Osnivanje EPPO-a ima mnogo širokih implikacija. Na primer, ne sumnjam da će to pokrenuti dalju harmonizaciju na polju krivičnog prava, koje je u osnovi nacionalne suverenosti.

Iz perspektive građana, EPPO je konkretan odgovor na staru pritužbu: otvaranjem granica nismo samo dozvolili ljudima i kompanijama da napreduju, već smo, nažalost, dozvolili i kriminalnim organizacijama da razvijaju svoje poslovanje i rastu. EPPO je prvo prilagođavanje koje moramo da uradimo u ovom pogledu.

Želimo da EPPO postane centar izvrsnosti za oduzimanje imovine stečene kriminalom. Uverena sam da će EPPO promeniti igru u borbi protiv prekogranične prevare sa PDV-om.

Pored svog doprinosa povećanju opšteg osećaja bezbednosti, EPPO je prvo zaista oštro sredstvo za odbranu vladavine zakona u EU. Primenom vrlo jednostavnog principa jednakosti pred zakonom, EPPO će igrati presudnu ulogu u jačanju poverenja evropskih građana u Uniju nego išta drugo.

Do 2018. godine bili ste na čelu Nacionalne direkcije za borbu protiv korupcije (DNK) u Rumuniji. Kako tačno nameravate da se borite protiv korupcije, podmićivanja i pranja novca u državama članicama EU?

Prvo, treba dobro razumeti da je nadležnost EPPO-a ograničena na korupciju, podmićivanje i pranje novca u državama članicama kada to utiče samo na finansijske interese Evropske unije! Štaviše, imamo složenu strukturu i moramo da delujemo kao jedinstvena kancelarija u 22 različita pravosudna sistema, u skladu sa 22 različita krivična zakona i krivično procesni zakoni. To znači da su pred nama ogromni izazovi.

Moje tužilačko iskustvo može se svesti na nekoliko jednostavnih principa: naporno radite, nikada ne odustajte i uvek se pridržavajte zakona. Samo profesionalnim radom, doslednošću i poštovanjem zakona sve vreme možete steći i zadržati poverenje građana. Slediću ove principe u svojoj ulozi evropskog glavnog tužioca. Dobra stvar je što, zapravo, nikada niste sami. U EPPO, baš kao i u DNK, imam dobar i motivisan tim hrabrih tužilaca.

Bar jedan deo građana želi veću izolaciju i nacionalnu autonomiju. Šta kažete ljudima koji smatraju da su tužilačke istrage srž nacionalne autonomije?

Da, jesu. Ali moramo da evoluiramo ako želimo da budemo verodostojni i efikasni. Pročitajte izveštaje Europola, razgovarajte sa praktičarima o praktičnim poteškoćama sa kojima se susreću u borbi protiv prekograničnog kriminala uopšte, a posebno ekonomskih i finansijskih krivičnih dela.

Kakva je korist zadržati ove moći na nacionalnom nivou kada su kriminalne organizacije ostvarile promet uporediv sa prometom najvećih globalnih korporacija? Istina je da smo zaostali za krivom. Sada možemo ili pokušati sustići ili se nastaviti pretvarati da nema problema.

Mađarska, Poljska, Danska, Švedska i Irska čine grupu zemalja koje odbijaju saradnju sa javnim tužilaštvom EU. Da li je EPPO u stvari samo „bezubi tigar“?

Ovo nije tačno. Ove države članice nisu se pridružile pojačanoj saradnji u uspostavljanju EPPO-a, tako da nisu deo EPPO-a. To ne znači da odbijaju saradnju sa EPPO.

Sarađivaćemo vrlo blisko sa njihovim nacionalnim tužilaštvima. Sa svima njima smo u kontaktu i, na primer, već smo zaključili radni aranžman sa tužilaštvom u Mađarskoj. Još uvek možemo istražiti građane i kompanije iz tih zemalja ako su počinili krivična dela u državi članici koja zaista učestvuje u pojačanoj saradnji EPPO-a.

Stvarna moć EPPO-a mora se meriti u odnosu na njegovo delovanje u državama članicama koje učestvuju. Sigurna sam da ćete uskoro videti da smo sve samo ne „bezubi tigar“.

U svom nastupnom govoru takođe ste naglasili da je prevara sa javnim fondovima „ozbiljna pretnja demokratiji“. Gde tačno verujete da leži opasnost i da li mislite da je potcenjena?

Zločini pod belim okovratnicima se premalo prijavljuju, podcenjuju, često čak i tolerišu, u korist organizovanih kriminalnih organizacija koje teže podrivanju i zameni legitimnih vlasti. U određenim okolnostima, ove organizacije se ne plaše pribegavanja ekstremnom nasilju. Nije slučajno da sam, u svečanom govoru pred Evropskim sudom pravde, pozvala predstavnike porodica Daphne Caruana Galizia, Jana Kuciaka i Martine Kusnirove. Ono što su ovi novinari otkrivali je težnja prevaranata da zauzmu državu. Jednom kada je država zarobljena, njene institucije prestaju da rade za opšte dobro i demokratija je podrivana. Ova pretnja je vrlo stvarna i vrlo česta.

Mislim da je to potcenjeno jer u većini slučajeva nije očigledno nasilno. A takođe i zato što smo se, kulturološki, navikli da budemo tolerantniji prema korupciji.

Pre nego što smo započeli naš rad, sproveli smo anketu među državama članicama EU koje su učestvovale o broju istraga u okviru našeg delokruga nadležnosti koje su sprovele u poslednje 4 godine. U nekim zemljama postoje stotine, čak i hiljade. U drugim zemljama ih nema ni blizu. Zbog toga se pitam o prioritetu datom ovoj borbi. Jer znam da ne postoje čiste zemlje.

Gospođo Kovesi, naše sedmo pitanje je uvek lično: šta najviše volite da radite u slobodno vreme i koje ste ciljeve postavili za naredne godine – profesionalno i privatno?

Profesionalno moram da priznam da je moj trenutni posao najizazovniji koji sam imala do sada. Sve svoje profesionalno iskustvo i energiju želim da stavim u uspešan mandat glavnog evropskog tužioca: da zadobijem poverenje građana dokazujući da je EPPO nezavisna, jaka i efikasna institucija i da je zakon jednak za sve.

Za svoj privatni život volela bih da provodim više vremena sa porodicom.

Gospođo Kovesi, hvala vam puno na intervjuu! / Ibna

Izvor: Lica demokratije