Izjava generalnog sekretara UN o Kipru

Izjava generalnog sekretara UN o Kipru

Neformalno sam se sastao sa liderom zajednice kiparskih Grka, g. Nicosom Anastasiadesom i liderom zajednice kiparskih Turaka, g. Mustafom Akıncıjem, kako bismo sagledali napore za postizanje sveobuhvatnog rešenja kiparskog problema. Naše diskusije su bile fokusirane i iskrene.

Oba lidera su pozdravila moj angažman i potvrdili mi svoju posvećenost i odlučnost da postignu sporazum zasnovan na dvozonskoj federaciji dve zajednice sa političkom ravnopravnošću koja je utvrđena u relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti, uključujući OP4 Rezolucije 716 Saveta bezbednosti UN ( 1991).

Lider kiparskih Turaka i lider kiparskih Grka, motivirani osećajem hitnosti, složili su se da je postizanje sveobuhvatnog i trajnog rešenja problema Kipra u predvidivom roku od izuzetnog značaja za buduće blagostanje obe zajednice te da je status kvo je neodrživ.

Lider kiparskih Grka i lider kiparskih Turaka potvrdili su svoju posvećenost Zajedničkoj deklaraciji od 11. februara 2014., prethodnim konvergencijama i okviru od šest tačaka koji sam predstavio 30. juna 2017. u cilju postizanja strateškog sporazuma koji bi trasirao put za dalje sveobuhvatno rešenje.

S obzirom na ove diskusije, pristao sam proširiti svoje napore na postizanju zadatka koji će služiti kao polazište za konsenzus za fazne, smislene pregovore fokusirane na postizanje rešenja, što je pre moguće. S tim u vezi, obavezao sam se da ću sa liderom kiparskih Turaka i liderom kiparskih Grka i sa ovlaštenim garantorima istražiti mogućnost da u odgovarajućoj fazi sazovemo neformalni sastanak UN plus pet. Rečeno je da ovaj put mora biti drugačije.

Želim zahvaliti vladi Savezne Republike Njemačke na podršci u omogućavanju ovog sastanka ./ibna