Izjava ministara spoljnih poslova EU o situaciji u Istočnom Mediteranu

Izjava ministara spoljnih poslova EU o situaciji u Istočnom Mediteranu

Nakon najnovije odluke Turske da brod za bušenje pošalje na novu operaciju u okviru Ekskluzivne ekonomske zone Kipra, EU podseća i potvrđuje svoj stav koji je jasno definisan prethodnim relevantnim zaključcima Saveta i Evropskog saveta, pre svega onim iz juna 2019. i oktobra 2019. godine onastavku ilegalne aktivnosti Turske u Istočnom Mediteranu.

U skladu s prethodnim zaključcima Veća, EU je u potpunosti solidarna s Kiprom i ponavlja da su potrebni konkretni koraci ka stvaranju okruženja pogodnog za dijalog. Pitanja koja se odnose na razgraničenje ekskluzivnih ekonomskih zona i kontinentalnog pojasa treba rešavati dijalogom i pregovorima u dobroj veri, uz puno poštovanje međunarodnog prava i u skladu sa principom dobrosusedskih odnosa. S tim u vezi, ponovo pozdravljamo poziv Vlade Kipra upućen Turskoj da u dobroj veri pregovara o pomorskom razgraničenju između njihovih obala.

Najnovije akcije Turske nažalost idu u suprotnom smeru.

Žalimo što Turska još uvek nije odgovorila na ponovljene pozive Evropske unije da prekine takve aktivnosti i ponavljamo naš poziv Turskoj da pokaže strpljenje, suzdrži se od takvih postupaka i poštuje suverenitet i suverena prava Kipra, u skladu sa međunarodnim pravom.

Podsećajući na zaključke Evropskog saveta iz marta 2018. godine, EU osuđuje eskalaciju turskog kršenja nacionalnog vazdušnog prostora Grčke, uključujući prelete naseljenih područja i teritorijalnih voda, kršeći međunarodno pravo.

Turska bi trebalo da izbegava pretnje i preduzimanje akcija koje štete dobrosusedskim odnosima. Umesto toga, trebalo bi da poštuje međunarodno pravo, uključujući pravo mora, a naročito suverenitet svih država članica EU nad njihovim teritorijalnim vodama, kao i sva njihova suverena prava u morskim zonama, uključujući i ona koja stvaraju ostrva, kao i suzdržati se od kršenja suvereniteta država članica EU nad njihovim vazdušnim prostorom.

Sve članice međunarodne zajednice moraju se pridržavati ovih principa i treba se suzdržavati od bilo kakvih radnji koje podrivaju regionalnu stabilnost i sigurnost.

EU i Turska imaju snažni interes za unapređenjem odnosa kroz dijalog koji ima za cilj stvaranje okruženja poverenja. Uzdržavanje od jednostranih akcija osnovni je element koji omogućava napredak dijaloga. Zbog toga, u punoj solidarnosti sa Kiprom i Grčkom, podvlačimo ozbiljan negativan uticaj koji ove ilegalne akcije imaju na čitav raspon odnosa između EU i Turske. Savet će i dalje pratiti ovo pitanje./ibna