Izveštaj Amnesty International za Grčku: Nasilje, laži i vraćanje

Izveštaj Amnesty International za Grčku: Nasilje, laži i vraćanje

Amnesty International saopštio je u sredu da je praksa vraćanja migranata u Grčkoj idetolikodaleko da čak i ljudi koji su podneli zahtev za azil i već neko vreme borave u zemlji po kratkom postupku bivaju pokupljeni i deportovani.

U aprilu 2020. godine Amnesty International i mnogi drugi dokumentovali su kako je, usred eskalacije političkih tenzija sa Turskom, Grčka sistematski koristila „vraćanja“ i vršila druge povrede ljudskih prava kako bi sprečila ljude da uđu u EU.

Mesecima kasnije, i dalje redovno gaze prava migranata i izbeglica, uprkos sistematskim zvaničnim uskraćivanjima prava i potpomognutom klimom nekažnjivosti.

Ovo istraživanje dokumentuje 21 novi incident vraćanja i druge zloupotrebe koje su se dogodile između juna i decembra 2020. godine, na osnovu svedočenja 16 osoba. Kroz njihovo iskustvo i nadovezujući se na dokaze međunarodnih tela za ljudska prava, civilno društvo i novinare, dokazuje kontinuiranu, rutinsku upotrebu ove brutalne taktike od strane Grčke kao ukorenjenog metoda granične kontrole na kopnu i moru.

Istraživanje Amnesty International naglašava učestalost i sličnost obrazaca kršenja, fokusirajući se prvenstveno na kopnenu granicu između Turske i Grčke (region „Evros“).

Nalazi ovog istraživanja, zajedno sa sveobuhvatnim dokaznim materijalom na tu temu, pokazuju da se upotreba odbojnih postupaka od strane Grčke ne može smatrati odgovorom na izuzetne događaje ili postupke raznih prevaranata. Umesto toga, to je de facto politika upravljanja granicama koja se oslanja na koordinirane napore viših nivoa vlasti u Grčkoj. Vraćanje koje je za ovaj izveštaj dokumentovala Amnesti International otkrivaju da su, pre nego što su proterani iz Grčke preko reke Evros, pojedinci često bili meta složenih i koordinisanih operacija širom zemlje, čiji je cilj bio njihov transfer u neposrednoj blizini kopnene granice Evrosa, kako bi bili proterani. Incidenti dokumentovani za ovaj izveštaj rezultirali su prinudnim vraćanjem koji krši grčka, EU i međunarodna ljudska prava. Pored toga, metode korišćene za presretanje, lišavanje slobode i vraćanje migranata i izbeglica, koje uključuju upotrebu nasilja i proizvoljnog pritvaranja, zlostavljanja i moguće mučenja, često su predstavljale kršenje same po sebi. Turska praksa, dokumentovane kao deo istraživanja, takođe je često problematična. Iako je opisano da granične snage ponekad pomažu žrtvama odvraćanja od strane Grčke, Amnesty International je dokumentovala slučajeve prividne odmazde nad izbeglicama i migrantima. To je uključivalo pretnje ili dela nasilja, pa čak i nezakonit povratak u Grčku.

Amnesty International smatra da je Turska takođe kršila prava izbeglica i migranata na granicama i izlagala ih rizicima. Organizacija je čula svedočenja ljudi koji su izjavili da su se, dok su se vraćali iz Grčke u Tursku preko reke Evros, uključujući i one koje je Grlka vratila, nailazili na turske „oficire“ koji su ih prisiljavali ili pokušavali da ih nateraju da se vrate u Grčku ili u ostrvce u reci. Na ostrvcima, u nekim slučajevima, turske vlasti su navodno odbile da odmah spase ljude ili da ih puste na obalu. U jednom slučaju, Amnesty International je čula navode da je velika grupa ljudi, uključujući mnogo male dece, samovoljno držana u turskoj „vojnoj bazi“ nakon što ih je Grčka odbacila, a oficiri koji su nadzirali lokaciju pokušali su da neke od njih prisile da se vrate preko reke.

Amnestyje pozvala Evropsku komisiju da pokrene prekršajne ​​postupke protiv Grčke „zbog kršenja zakona o azilu i osnovnim pravima EU“.

Apelovao je na turske vlasti da „zaustave sve prakse prisiljavanja ili pritiska na pojedince da se vrate u Grčku, uključujući upotrebu pretnji ili nasilja i sprovode brze, nezavisne, nepristrasne i efikasne istrage svih takvih navoda“. / ibna