Izveštaj EK o Kosovu

Izveštaj EK o Kosovu

Evropska komisija danas je objavila izveštaj o napretku Kosova.

Ovaj dokument kaže da je Kosovo uradilo dobar posao u sprovođenju nekoliko reformi, posebno onih koje se odnose na jačanje vladavine prava i javne uprave.

Međutim, u izveštaju se zahteva više napora u borbi protiv korupcije i funkcioniranja sudova.

„EU je tokom prošle godine dala jasne signale zapadnom Balkanu, potvrđujući evropske perspektive regiona i svake zemlje. Današnjim paketom za proširenje i izveštajima po ržavama Evropska komisija potvrđuje ovu predanost i temeljne vrednosti EU kao bitne za njeno proširenje. Ali, takođe ćemo poslati jasnu poruku: ne postoje prečice na putu ka EU. I dalje postoje značajne praznine. Moramo da vidimo da se reforme širom regiona, posebno u oblasti vladavine prava, primenjuju snažnije i da daju održive rezultate“.

Nadovezujući se na izveštaje iz prošle godine, ovaj izveštaj nudi veću uporedivost između zemalja, omogućavajući ukupnu procenu gde se zemlje na koje se odnosi proširenje zalažu u pripremama za izazove članstva u EU.

Izveštaj pokazuje gde je postignut napredak, gde problemi i dalje postoje i koji koraci ostaju potrebni za napredak reformi. To je prva procena napretka Kosova na njegovom evropskom putu i ​​daje jasne preporuke za naredni period. Izveštaj o Kosovu za 2019. godinu pruža pravičnu i uravnoteženu procenu i pokazuje da je čaša napola puna.

Odajemo priznanje dosadašnjem napretku. Videli smo značajan napredak u donošenju ključnih reformi vezanih za EU. Vlada je pokazala posvećenost sprovođenju nekih ključnih obaveza iz Evropske agende za reformu i ostvaren je značajan napredak.

Što se tiče javne uprave i dobrog upravljanja, zakonodavni paket usvojen u februaru predstavlja dalekosežnu i sveobuhvatnu reformu državne službe, funkcionisanje i odgovornost javnih organa i agencija te reformu plata.

Dalji napredak je postignut na polju vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala sa značajnim reformama Krivičnog zakonika i povećanjem broja istraga i krivičnih postupaka u predmetima koje se odnose na osobe na visokim funkcijama.

Civilno društvo igra sve aktivniju i efektivniju ulogu u javnom životu, a Kosovo ima koristi od pluralističkog i živog medijskog prostora i slobode izražavanja.

Ekonomski rast je robustan, i postignut je napredak u daljem usklađivanju u oblastima slobodnog kretanja roba, usluga i kapitala. Finansijske usluge ostaju stabilne, a uloga e-nabavke pruža pozitivan poticaj transparentnosti i konkurentnosti.

Postignut je dobar napredak u jačanju javne finansijske kontrole i poboljšanja nacionalne statistike.

Ovo pokazuje da Kosovo ima sve veće političke i administrativne kapacitete da sprovede prave reforme. EU je sretna da to dalje podrži, kao što radimo sa reformom javne uprave i iskrenim, otvorenim i iskrenim savetima i ekspertizom.

Sada je vreme da se postignu opipljivi rezultati kroz implementaciju usvojenih zakona i provođenje reformi u praksi kako bi se osiguralo efikasno pravosuđe, efikasna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, efikasna javna uprava i jača ekonomija.

Evropski put je neravnomeran – to je istina na Kosovu kao i svuda u regionu.

Nažalost, izveštaj za Kosovo takođe, u duhu ravnoteže i iskrenosti, odražava se na kontinuirane izazove sa kojima se Kosovo suočava i na one odluke koje podrivaju ukupnu koherentnost i efikasnost reformskih puteva koje je Kosovo izabralo.

Funkcionisanje Skupštine potkopano je visoko polarizovanim političkim okruženjem, slabostima u njegovom funkcionisanju, čestim nedostatkom kvoruma i kašnjenjima u zakonodavnim aktivnostima. Parlamentarni nadzor izvršne vlasti je i dalje slab.

Suviše često problematične ad-hoc odluke Vlade nisu u skladu sa navedenim reformskim ciljevima niti u njihovom duhu.

100% tarife na robu iz Srbije u BiH potkopalo je uspešne napore regionalne saradnje i ne mgu se održati održivo. Nadamo se da ćemo uskoro prevazići ovu prepreku našim dobrim odnosima između EU i Kosova.

Usvojeni su zakoni koji predstavljaju rizike za javne finansije, nefinansirane penzijske šeme bez doprinosa za različite grupe i značajno povećane plate u javnom sektoru, što ometa razvoj privatnog sektora. Neprekidni neuspeh u reformi beneficija ratnih veterana i dalje je problem.

Politizovana imenovanja, koja se ne zasnivaju na zaslugama, na više javne pozicije nastavljena su u previše slučajeva. Isto tako, imenovanje osuđenog ratnog zločinca na visoki položaj u vladi je razočaranje i suprotno je evropskim vrednostima.

Nadalje, još uvek ima previše područja u kojima je napredak suviše spor ili nedostatan, posebno u pogledu okoline i obrazovanja. Reforme polako počinju u obrazovanju, ali je potrebno mnogo više političke posvećenosti za poboljšanje kvaliteta obrazovanja i za rešavanje nedostataka na tržištu rada.

Što se tiče životne sredine, vidimo povećanu javnu potražnju za rešavanjem ozbiljnih problema zaštite okoline i izazova klimatskih promena koji štete zdravlju i životnim potrebama građana Kosova. Kosovske institucije treba da shvate ovo mnogo ozbiljnije i počnu sa rešavanjem.

Ovo je bila politički bogata godina za Kosovo.

Prošlog jula, Komisija je potvrdila da je Kosovo ispunilo sve kriterijume za liberalizaciju viznog režima, ali kao što znate, nažalost, rasprave u Savetu su dugotrajne. Izveštaj za Kosovo ove godine to jasno naglašava i ponavlja snažnu podršku Evropske komisije da ovaj proces pozitivno i hitno završi u Savetu”, rekla je ambasadorka EU u Prištini Natalija Apostolova.