Jadran je “zlatni rudnik” za prirodni gas

Jadran je “zlatni rudnik” za prirodni gas

Više od 21 miljarde kubnih metara prirodnog gasa izvučeno je u poslednjih dvadeset godina sa 18 različitih platformi u Severnom Jadranu, kaže se u službenim podacima koje je objavila naftna i gasna kompanija INA-Industrija nafte, povodom dvadesetogodišnjice angažovanja u proizvodnim aktivnostima u regionu.

“Ove brojke nas ohrabruju da dalje napredujemo u istraživanju i eksploataciji ugljikohidrata u Hrvatskoj, uglavnom na severnom Jadranu,” rekao je resorni ministar Tomislav Ćorić, dodajući da su “uspešni projekti kao ovaj dokaz strateškog i odgovornog upravljanja resursima, zajedno sa rastom privrede i povećanja udela domaće proizvodnje u potrošnji”.

Svrha istraživanja i eksploatacije gasa i nafte je, kako je rekao direktor INA Šandor Fasimon, da se maksimizuje domaći potencijal, kako na moru tako i na kopnu.

“Ovo smo uključili u sve naše razvojne planove jer za 15 godina želimo da budemo ponosni na našu kompaniju, ali i ostati pouzdan partner hrvatskoj privredi,” rekao je on.

Šef hrvatske Agencije za ugljovodonike, Marijan Krpan, naglasio je da je ova aktivnost u severnom Jadranu veoma zahtevan projekat u smislu tehničkih zahteva i celog koncepta; ali zahvaljujući svojim naporima, Hrvatska se pridružila zemljama sa stručnim pristupom proizvodnji uglikovodonike na moru.

Rečeno je da je INA počela da eksploatiše ugljikovodonike u severnom Jadranu 1999. godine.

Danas se dnevno izvlači 1,1 milion kubnih metara prirodnog gasa a 400 miliona godišnje, što zadovoljava 15-20 odsto domaće potražnje.

Na kraju je naglašeno da su glavni deoničari u kompaniji Hrvatska i mađarska Grupa MOL./ibna