JP Morgan: “Herkules” je pozitivan za grčke banke

JP Morgan: “Herkules” je pozitivan za grčke banke

Nakon jučerašnjeg glasanja o nacrtu zakona “Herkul”, grčke banke spremne su da idu stopama italijanskih, komentarisao je JP Morgan u svojoj analizi sektora.

Kao što je istaknuto, početna reakcija je ohrabrujuća: banke su već najavile planove za hartije od vrednosti u vrednosti od 23 milijarde evra, za koje agencija procenjuje da će u narednim mesecima dodatno porasti i da će na kraju pokriti gotovo 50% trenutnih problematičnih aranžmana, koji iznose 75 milijardi evra.

Prema analizi JP Morgan, procena kolaterala pokazuje potencijalnu stopu transfera u proseku 34-35%, što je znatno iznad nivoa zabeleženih u Italiji (28%) i na nivoima koji su grčkim bankama prihvatljiviji. Tvrdi da će cena biti oko 34% za osigurane korporativne pakete zajma i 45% za hipoteke.

Konstatuje se da će banke kojima sekuritizacija zauzima centralnu ulogu u njihovom dizajnu imati najviše koristi, uključujući Evrobank, Pirej i Alpha Bank, pri čemu poslednja vodi plan sekuritizacije u iznosu od 12 milijardi.

Privlačnost “Herculesa” dolazi iz državne garancije koja omogućava oslobađanje od kapitala u zamenu za periodične isplate naknada od strane banaka. JP Morgan očekuje da će na kraju olakšati odbacivanje NPE-a od 30-36 milijardi EUR.

Uticaj

Što se tiče uticaja na kapital, kompanija napominje da precizno ublažavanje ostaje da se razjasni, ali nulti rizik koji se očekuje da će se pripisati starijim nosiocima hartija od vrednosti podrazumeva oko 40 baznih bodova te ima pozitivan uticaj Herkulesovih sredstava na CET1 sredstva od 12 milijardi sekuritizacije Alpha Banke, što se smatra „dobrodošlom koristi“.

Očekuje se da će šema biti kapitalno neutralna za sekuritizaciju u Kairu od 7,5 milijardi evra, ali očekuje se da će igrati kritičnu ulogu u odobravanju značajnog prenosa rizika.

Bankarski sektor ove godine osvaja 97% i 15% otkako je Komisija početkom oktobra odobrila “Hercules” plan, a akcije se trenutno trguju 0,5 puta više od neto indeksa cena aktive (P / AV), u odnosu na 0,9 koliko dostižu bank u Evropi.

JP Morgan kaže da ostaje „konstruktivan“ za 2020. godinu, mada veruje da su mnogi katalizatori jasno naplaćeni i budući kurs će zavisiti od uspešne primene planova za smanjenje crvenih kredita./ibna