Južni gasni koridor za energetsku bezbednost Bosne i Hercegovine

Južni gasni koridor za energetsku bezbednost Bosne i Hercegovine

Projekat Južnog gasnog koridora, koji predviđa transport azerbejdžanskog gasa u Evropu, osiguraće energetsku bezbednost Bosne i Hercegovine, izjavio je federalni ministar energetike, rudarstva i industrije, Nermin Džindić, za Trend.

U ekskluzivnoj izjavi za ovaj azerbejdžanski medij, on je istakao da Federacija Bosne i Hercegovine ne proizvodi prirodni gas i da u potpunosti zadovoljava svoju potražnju za prirodnim gasom uvozom od jednog dobavljača, odnosno Ruske Federacije.

“Ulazak Bosne i Hercegovine u Južni gasni koridor zajedno sa svojim partnerima u regionu omogućiće zemlji uvoz gasa iz različitih izvora, čime će osigurati energetsku bezbednost i širenje domaćeg tržišta gasa,” kazao je Džindić.

Podsećajući na nedavni sastanak Savetodavnog veća za južni gasni koridor održanog u februaru u Bakuu, ministar je rekao da je sastanak bio fokusiran na trenutno stanje projekta Južni gasni koridor i njegov mogući dalji razvoj.

Poseban značaj ovom događaju dalo je učešće predstavnika finansijskih institucija kao što su Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Svetska banka, kao i druge energetske kompanije, koje su tokom sastanka iskazale interes za daljnju realizaciju ovog projekta. “Dalji razvoj Južnog plinskog koridora ima poseban značaj i za Bosnu i Hercegovinu u smislu diverzifikacije ruta i izvora opskrbe prirodnim gasom “, kazao je Džindić.

Trend navodi u članku da je Južni gasni koridor jedan od prioritetnih projekata za EU i predviđa transport 10 milijardi kubnih metara azerbejdžanskog gasa iz kaspijskog regiona kroz Gruziju i Tursku u Evropu.

Svečano otvaranje prve faze Južnog gasnog koridora održano je u Bakuu 29. maja 2018. godine, a svečano otvaranje TANAP-a održano je 12. juna 2018. godine u turskom gradu Eskišehir.

Plin iz azerbejdžanskog polja Šah Deniz već je prošao prvi segment Južnog gasnog koridora – od terminala Sangachal do proširenja naftovoda na južnom Kavkazu.

Trans-jadranski gasovod (TAP) i Transanatolski gasovod (TANAP) povezani su na tursko-grčkoj granici.

IAP je predloženi gasovod u Jugoistočnoj Evropi (SEE) koji će se protezati od Albanije preko Crne Gore i Bosne i Hercegovine do Splita u Hrvatskoj. On će biti povezan sa Transjadranskim gasovodom (TAP). Kapacitet gasovoda će iznositi pet milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Ukupna dužina cevovoda je 511 kilometara.