Kabinet predsednika Crne Gore: Selakovićeve tvrdnje nisu utemeljene na činjenicama

Kabinet predsednika Crne Gore: Selakovićeve tvrdnje nisu utemeljene na činjenicama

„Tvrdnja generalnog sekretara predsednika Srbije, Nikole Selakovića, da su najrelevantnija međunarodna pravna tela, poput Saveta Evrope „pozvala na potrebu vršenja restitucije crkvene imovine, naročito Srpske pravoslavne crkve (SPC)“ nema apsolutno nikakvog utemeljenja u činjenicama“, kazali su iz Kabineta predsednika Crne Gore, Mila Đukanovića.

Naprotiv, navodi se u saopštenju, Crna Gora je 2012. godine upravo na Evropskom sudu za ljudska prava, kao sudskim telom Saveta Evrope, dobila spor protiv Srpske pravoslavne crkve, koja je zahtevala restituciju crkvene imovine u Crnoj Gori.

„Evropski sud u Strazburu je ovu tužbu SPC odbacio kao očigledno neosnovanu i neprihvatljivu, utvrdivši da podnosioci tužbe nisu imali „postojeću imovinu“ niti „legitimno očekivanje“ za povraćaj imovine čiju su restituciju zahtevali“, istakli su iz Đukanovićevog kabineta.

Navode i da je sud u Strazburu zaključio da su tvrdnje SPC i države Srbije da je SPC u Crnoj Gori žrtva povrede prava na mirno uživanje imovine i na pravično suđenje, kao i da je navodno diskriminisana od strane države Crne Gore, bez pravnog osnova.

Prema njihovim rečima, iz ove odluke Evropskog suda jasno proizilazi da je imovina koju je tada potraživala SPC, u vrednosti od više stotina miliona evra, zapravo državna imovina.

„Republika Srbija, koja se pridružila tužbi, iznela je čitav arsenal poznatih tvrdnji o viševekovnom bivstvovanju SPC u Crnoj Gori i o tome da je SPC isključivi vlasnik pravoslavnih verskih objekata u našoj državi, za koje je izričito tvrdila da predstavljaju istorijske spomenike isključivo srpskog naroda. Međutim, kao ni danas, tako ni tada, za to nisu ponudili pravno valjane dokaze.

SPC i država Srbija su ovaj spor izgubili zato što je i po domaćem i po međunarodnom pravu nesporna pravna činjenica da je Crna Gora, a ne Srpska pravoslavna crkva, uvek bila i ostala vlasnik verske imovine koja je kroz vekove stvarana od državnog novca ili zajedničkim ulaganjem građana“, podvukli su iz kabineta predsjednika.

Oni su podsetili da je još u Knjaževini, kasnije Kraljevini Crnoj Gori, gde je autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva po Ustavu imala status zvanične državne crkve, verska imovina pripadala državi, a Crnogorska pravoslavna crkva je tu imovinu samo koristila i nije njome mogla raspolagati bez izričitog dopuštenja državne vlasti.