Kako će 32 milijarde evra iz Fonda za obnovu biti povezani sa merama u Grčkoj

Kako će 32 milijarde evra iz Fonda za obnovu biti povezani sa merama u Grčkoj

Očekuje se da će paket od 32 milijarde evra iz Evropskog fonda za obnovu u Grčkoj pratiti dodatne mere. U suštini, ta sredstva će biti direktno povezana sa procesom pojačanog nadzora.

Kako je potpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis u razgovoru sa predstavnicima evropske štampe u Briselu objasnio, između ostalog, rekao je da „ne govorimo samo o ulaganjima već i o reformama, za jačanje otpornosti i konkurentnosti ekonomija država članica“.

„U ovom alatu postoji jača povezanost sa reformama za rešavanje ekonomskih i socijalnih strukturnih problema, a postoji i jača povezanost sa evropskim semestrom i specifičnim preporukama po zemljama“, dodao je on.

Preporuke

To u suštini znači da je kroz Fond za rehabilitaciju i posebno takozvani „Mehanizam rehabilitacije i otpornosti“ koji će iznositi ukupno 560 milijardi evra (310 milijardi grantova i 250 milijardi kredita) realizovana „stara“ ideja o kojoj je mnogo razgovarano u Evrogrupi, kako bi se dali dodatni „podsticaji“ za reforme zemljama, posebno jugu.

Do danas, Komisija svake godine preispituje nacrte budžeta i programe reformi EU u skladu sa Koordinacionim postupkom evropskog semestra i izdala je preporuke o njihovim ekonomijama, ali nema pravog alata za njihovo izvršavanje. Dakle, povezivanje novih fondova sa određenim oznakama i puštanje u tranše poslužiće upravo toj svrsi.

Evaluacije stižu

U slučaju Grčke, koja je pod post-memorandumskim nadzorom, „preporuke“ Komisije podudaraju se sa redovnim ocenama institucija.

„Za Grčku,“ rekao je Valdis Dombrovskis, „još uvek postoji povećan nadzor i očigledno će to biti faktor koji treba uzeti u obzir, ali grčke vlasti će pre svega uzeti u obzir u izradi oporavka i planovi izdržljivosti “.

Strogost

Komisija takođe naglašava da proces oslobađanja sredstava ni na koji način neće ličiti na memorandume i teške uslove koji su ih pratili, već će biti nešto potpuno novo. U ovoj inovaciji više je nego sigurno da će „tvrdoglavi ljudi“ Severne Evrope pokušati da se „uguraju“ u što većoj meri štednje, međutim, vredi naglasiti da su glavni prioriteti Komisije u određivanju pravca ulaganja a reforma bi trebala biti na zelenoj i digitalnoj tranziciji./ibna