Kampanja “Mi smo NATO” pokrenuta u Crnoj Gori

Kampanja “Mi smo NATO” pokrenuta u Crnoj Gori

Komunikacioni tim Međuresorske komisije Saveta za NATO pokrenuo je medijsku kampanju usmerenu na poboljšanje informisanja javnosti o svim aspektima članstva Crne Gore u Sjevernoatlantskom savezu.

Izrađena je višemesečna kampanja u skladu s Komunikacijskom strategijom – članica NATO-a za Crnu Goru do 2020. godine, koju je Vlada Crne Gore usvojila 28. juna prošle godine i u partnerstvu sa NATO-om i stručnjacima Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, sa kojim je Vlada Crne Gore izradila svoju prvu komunikacijsku strategiju.

Tokom kampanje, Komunikacioni tim će, u partnerstvu sa zainteresovanim medijima i nevladinim organizacijama, otvoriti teme vezane za članstvo u NATO-u koje su od interesa za javnost.

Ispitivanje javnog mnenja provedeno pre razvoja NATO-ove članice Komunikacijske strategije Crne Gore do 2020. godine, kao i istraživanja provedena tokom pripreme kampanje, koju su naručile dve specijalizovane agencije, pokazalo je da se većina građana Crne Gore oseća bezbednim u svojoj sredini, a i u Crnoj Gori uopšte.

Štaviše, danas se više građana Crne Gore oseća bezbednije nego što je to bilo pre nego što je zemlja postala članica NATO-a.

“Iako su građani podeljeni u mišljenju o osećaju bezbednosti, nešto veći procenat crnogorskih građana smatra da je Crna Gora danas bezbednija nego što je bila pre 10 godina”, izjavila je crnogorska vlada u saopštenju.

Crnogorski građani koji su protiv NATO-a kažu da bi zemlja “trebala biti neutralna”. Međutim, skoro polovina njih (45%) ne može imenovati nijednu neutralnu državu u Evropi. Oni smatraju neutralnim neke od zemalja koje su osnivači NATO-a (Norveška) ili koje su članice (Slovenija).

Zagovornici i protivnici članstva Crne Gore u NATO-u dele mišljenje da je ključni aspekt članstva bezbednost zemlje.

Prema istraživanju, sve više građana veruje da je članstvo Crne Gore u NATO doprinelo regionalnoj bezbednosti. Broj građana Crne Gore koji smatraju da članstvo Crne Gore u NATO-u ne doprinosi regionalnoj bezbednosti je opao.