Kipar: Trideset aplikanata iz ranjivih kategorija biće prevezeno u Finsku

Kipar: Trideset aplikanata iz ranjivih kategorija biće prevezeno u Finsku

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kipra navodi u saopštenju da je juče, u ponedeljak, 27. jula, izvršen transfer šesnaest tražilaca međunarodne zaštite sa Kipra u Finsku preko mehanizma preselenja. Ove osobe spadaju u ranjive kategorije kako je definisano Zakonom o izbeglicama i relevantnim evropskim propisima i direktivama.

Projekat sufinansira Fond za azil, imigraciju i integraciju 2014-2020 Evropske unije sa 90% i Republika Kipar sa 10%.

Transfer, koji je podržala Evropska služba za podršku azilu (EASO), prvi je deo ovog sufinansiranog projekta za preseljenje ukupno 30 ugroženih podnosilaca međunarodne zaštite u Finsku, odnosno samohranih žena sa decom i maloletnika bez pratnje.

Predlog Finske o premeštanju ovih podnosilaca predstavki podnesen je u okviru solidarnosti i pravedne raspodele odgovornosti predviđenih članom 80. Ugovora o funkcionisanju EU (UFEU), zbog prekomernog migracionog pritiska sa kojim je Kipar suočen, što značajno opterećuju nacionalne sisteme azila i prijema.

Prebacivanje preostalih četrnaest ugroženih lica obaviće se idućeg meseca./ibna