Kipar: 15 članova policije procesuirano zbog slučaja serijskog ubice

Kipar: 15 članova policije procesuirano zbog slučaja serijskog ubice

Nezavisno policijsko tijelo za istrage i žalbe (AADIPA) imenovalo je tri kriminalistička istražitelja, a kasnije i četvrtog, povodom pitanja i zabrinutosti koje su se pojavile, nakon što su žene i deca, stranci koji su veđeni kao nestali, pronađeni ubijeni.

Istražni tim, pored krajnjeg cilja istrage, a to je bilo ponašanje i pristup policije u slučajevima pritužbi o slučaju nestalih žena, kako se i očekivalo, usredsredio je pažnju na postupanje u konkretnim slučajevima serijska ubistva koja je počinio Nikos Metaxas a u kojima su 2019. godine pripadnici policije provodii istragu

Nakon istrage slučajeva, AADIPA je preko svog predsednika, gospođe A. Paschalidis, izveštaj predala glavnom tužiocu Republike Kipar, Costasu Cleridesu.

Pored mogućih disciplinskih prekršaja koje su počinili pripadnici policije, imenovani istražitelji i predsednik AADIPA smatrali su da sve činjenice dobijene iz dokaza prikupljenih od strane Kolegijalnog tela prevazilaze granice jednostavne disciplinske odgovornosti i da represivne radnje i propusti pripadnika Snaga, ali i oficira koji su bili zaduženi za sprovođenje ispitivanja, predstavljaju krivična dela.

Nakon detaljnog proučavanja svih podataka koje je AADIPA dala pred Pravnom službom, kako od strane ovlaštenih službenih lica, tako i od samog državnog tužioca, smatra se da su krivična dela zaista počinjena u postupanju sa ovim predmetima, da je prekršen član 134 Zakona, Poglavlje 154, odnosno krivična dela neizvršavanja službenih dužnosti od strane javnih službenika.

Zbog toga su juče izdate smernice za krivično gonjenje 15 pripadnika kiparske policije, uključujući policajce, narednike i oficire, koji su umešani u navedene slučajeve.

Žalimo zbog ovakvog razvoja događaja, rekao je šef kiparske policije, Kipros Michailides, govoreći za “Morning Route”, ali odluka generalnog tužioca se poštuje, jer ćemo time poštovati i presudu Nezavisnog organa za unutrašnju kontrolu i sarađivaćemo u istraživanju slučaja. To je, dodao je, najmanje što možemo učiniti da se setimo žrtava.

Mihailides je izjavio da nije važno koliko pripadnika policije se optužuje, međutim, naveo je da među njima ima i službenika i očigledno će biti pozvani na odgovornost./ibna