Kipar: 60% građana veruje da će se njihova finansijska situacija pogoršati u narednih 12 meseci

Kipar: 60% građana veruje da će se njihova finansijska situacija pogoršati u narednih 12 meseci

60% građana Kipra veruje da će se njihova finansijska situacija pogoršati u narednih 12 meseci, pokazalo je istraživanje Kiparske banke. Iako visok procenat, drastično se smanjio sa 89% zabeleženih početkom godine.

S druge strane, prema istraživanju Banke Kipra, 20% Kiprana veruje da će se ekonomska situacija popraviti u narednih 12 meseci. Procenat je nizak, ali nastavlja svoju tendenciju rasta u poređenju sa 2% zabeleženih početkom godine. Prema prethodnom istraživanju banke, 67% stanovništva očekivalo je pogoršanje, pad od 7%, dok je prošle zime taj broj iznosio 77%.

Što se tiče prihoda domaćinstva, skoro polovina (47%) kaže da na njih pandemija nije značajno uticala. Prema Banci Kipra, procenat se smatra veoma visokim pod tim uslovima, ali je u skladu sa smanjenjem BDP-a 2020. godine, koje je bilo jedno od najnižih u Evropi. „Ekonomija je, pretpostavlja se, elastična, s obzirom na raspon pritisaka.

Podsticaj potrošnje trajne i polutrajne robe moratorijumom za rate čini se da je značajno doprineo, dok istovremeno to nije pogodilo veliku kategoriju potrošača (državni službenici, softverske kompanije, zaposleni u bankama itd.). Procenat tih građana porastao je za 5 baznih poena u poređenju sa početkom godine. S druge strane, broj domaćinstava koja izjavljuju da su „mnogo pogođena situacijom“ smanjen je sa 31% na 26% “, izveštava Banka.

Prema istraživanju, dolazi do blagog postepenog poboljšanja i čini se da nove mere koje je vlada preduzela nisu preokrenule situaciju. U skoro svim anketama koje je predstavila Kiparska banka ne izgleda da postoji opšta slabost u domaćinstvima da otplaćuju rate. Pored toga, u svakoj anketi koja je predstavljena, povećava se procenat domaćinstava koja su elastična i nisu pogođena sve većim pritiscima na ekonomiju. Od 42% u januaru, stopa je sada do 47%. / ibna