Kipar: Anastasiades odgovorio Tataru na izjave o oduzimanju pasoša

Kipar: Anastasiades odgovorio Tataru na izjave o oduzimanju pasoša

Predsednik Republike Kipar Nicos Anastasiades odgovorio je pismenom izjavom na navode lidera kiparskih Turaka Ersina Tatara o ukidanju pasoša 14 zvaničnika kiparskih Turaka.

Anastasiades u odgovoru pojašnjava da odluka Saveta ministara nije uticala na prava 100 hiljada kiparskih Turaka koji poseduju legalne pasoše Republike Kipar, ali i baca rukavicu Ersinu Tataru izražavajući spremnost da prihvati tri strukture moći kiparskih Turaka.

Ceo tekst pisane izjave predsednika Anastasiadesa:

U odgovoru na navode g. Tatara u vezi sa odlukom Saveta ministara da ukine, ne obnovi ili izda pasoše, želio bih istaknuti sljedeće:

1. Mogao bih na utemeljen i rigorozan način odgovoriti na ono što gospodin Tatar iznosi. Neću to učiniti kako bih izbegao dalju eskalaciju, jer ono što me zanima je rešavanje kiparskog problema, na osnovu sporazuma sa Samita, rezolucija Ujedinjenih nacija i evropskog pravnih tekovina, što će koristiti obema zajednicama.

2. Od svih nepotkrepljenih i kontradiktornih tvrdnji gospodina Tatara, ograničiću se na samo dve stvari:

a) Gospodin Tatar tvrdi da je odluka rasistička i da predstavlja kršenje ljudskih prava, budući da se u njoj pravi diskriminacija među građanima.

Kao odgovor, želeo bih da podsetim gospodina Tatara da je on sam, u izjavama za javnost, doslovno rekao: „… Mi smo drugačija rasa. Govorimo turski, naša religija je islam, naša domovina je Turska.”

Suprotno ovim navodima, Republika Kipar je, poštujući prava naših sunarodnika kiparskih Turaka, izdala 97.000 putnih isprava, dok nosioci kiparskog identiteta, koji potvrđuje kiparsko državljanstvo, premašuju 110.000. Stoga su navodi o diskriminaciji neosnovani, budući da se oduzimanje pasoša tiče strogo ograničenog broja osoba čijim postupcima se podriva nezavisnost, suverenitet i status Republike Kipar, a ne, naravno, svih naših sunarodnika kiparskih Turaka.

b) Gospodin Tatar je izjavio da je Republika Kipar zajednička republika dva naroda i da su pasoši osigurani kao prirodno pravo proisteklo iz Sporazuma o osnivanju Republike Kipar i da to pravo treba poštovati.

Kao odgovor, želeo bih da primetim sledeće:

Ova tačna izjava je u suprotnosti i / ili protivreči stavovima gospodina Tatara o razlikovanju kiparskih građana na dva naroda ili o rešenju dve države koje očigledno krše sporazume na koje se poziva.

Ako, dakle, gospodin Tatar misli ono što tvrdi, a zajednica kiparskih Grka insistira i stoga je potpuno spremna da prihvati povratak ustavnog poretka povratkom kiparskih Turaka, kako u izvršnu, zakonodavnu, sudsku i i ostale službe, prema odredbama Ustava iz 1960. godine, uz istovremeni početak razgovora o utvrđivanju oblasti u kojima će svaka od zajednica biti odgovorna za administraciju, u skladu sa rezolucijama Ujedinjenih nacija. / ibna