Kipar: Anastasiades održao sastanak o ponovnom pokretanju privrede

Kipar: Anastasiades održao sastanak o ponovnom pokretanju privrede

Predsednik republike Kipar Nicos Anastasiades danas je u Predsedničkoj palati predsedavao sastankom sa sindikatima, a potom održao razgovore sa partnerima iz građevinske industrije, na temu ponovnog pokretanja ekonomije.

Nakon sastanaka, portparol vlade Kyriakos Kousios izjavio je da je „predsednik Republike predsedavao na dva sastanka sa socijalnim partnerima, kako bi ih informisao o trenutnoj situaciji u vezi sa odgovorom na pandemiju koronavirusa, ali i da bi saslušao njihove stavove u vezi sa završetkom strategije koju Vlada priprema za postepeno ukidanje restriktivnih mera i ponovno pokretanje privrede.

I predstavnici poslodavaca i sindikalnih organizacija koji su učestvovali na prvom sastanku, kao i partneri iz oblasti građevinarstva koji su učestvovali na drugom, izrazili su zadovoljstvo dosadašnjim merama koje je Vlada preduzela i izrazili svoje stavove u vezi sa planom za postepeno ukidanje ograničenja i ponovno otvaranje poslovnih sektora.

Tokom sastanaka, predsednik Republike naglasio je da će strategija za postepeno ukidanje restriktivnih mera i ponovno pokretanje privrede u potpunosti zavisiti od epidemioloških podataka, preporuka naučnog tima, sistematskog praćenja putem uzorkovanja i sposobnosti usvajanja i održavanja mera bezbednosti.

Ovu strategiju izrađuje nadležni interresorni odbor i očekuje se da će biti predstavljen Savetu ministara 29. aprila. / ibna